2011. április 11., hétfő

Kenneth Hagin: Negyedik lépés: mondd el!

Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül az Ő nevét, hirdessétek a népek között az Ő cselekedeteit! Énekeljetek néki, zsoltárokat zengjetek néki, beszéljétek el minden Ő csodatételét. ZSOLTÁROK 105,1. 2.

4. lépés: mondd el! “Az asszony pedig, tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy vala oda, és elébe borula, és elmonda néki mindent igazán.” (Márk 5,33)
Nemcsak Jézus hallgatta meg őt, hanem az egész sokaság is.
Jézus azt mondta nekem ezzel a lépéssel kapcsolatban: “Meséld el, hogy mások is higgyenek benne, és ők is megkapják.”

Van különbség e között a lépés és az első lépés között. Az első lépés, hogy mondd ki, a negyedik lépés pedig, hogy mondd el. Az asszony kimondta, amit hitt, majd miután megkapta, elmondta, hogy mi történt vele.

1) Mondd ki, 2) tedd meg, 3) fogadd el, 4) mondd el.

Amikor Jézus megadta nekem ezeket a lépéseket, megkérdeztem tőle: “Ezzel azt akarod mondani, hogy minden hívő mindenütt kiállíthatja a győzelem csekkjét a világ, a hústest és az ördög felett?
“Határozottan igen” — válaszolta Jézus. “És ha nem teszik meg, nem fog megtörténni. Csak az idejüket vesztegetik az imával, ha azt kérik, hogy én vezessem őket győzelemre. Nekik maguknak kell kiállítaniuk a saját csekkjüket.

Megvallás: Hálát adok az Úrnak. Hirdetem az emberek között az Ő cselekedeteit. Éneklek és zsoltárokat zengedezek neki. Elmondom és elbeszélem minden Ő csodatételét!