2011. április 18., hétfő

Kenneth Hagin: Átruházott erő

És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért… MÁTÉ 28,18. 19.

A Jézus Krisztus Nevébe helyezett hatalom — amelyet Ő a sátán feletti győzelmével szerzett meg — a földön az Egyházra ruháztatott át Jézus Krisztus által.

Jézus azt követően szólta ezeket a szavakat a Máté 28-ban, hogy meghalt a kereszten, eltemettetett, legyőzte a sátánt a pokolban, feltámadt a halálból, és felvitte saját vérét a mennyei Szentek Szentjébe. Közvetlenül azelőtt azonban, hogy felment volna a mennybe, hogy leüljön az Atya jobbjára, Jézus azt mondta, minden hatalom mennyen és földön neki adatott. Ő azonnal át is adta ezt a hatalmat a földön az Egyháznak, azt mondva: “Elmenvén azért…”

Márk feljegyzi, hogy Jézus ezeket a szavakat is mondta akkor: “Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket és azok meggyógyulnak.” (Márk 16,17. 18.)

Megvallás: A hatalom Jézus Nevében, amely minden név felett való, az Egyháznak adatott. Ez a hatalom nekem adatott. Nekem hatalmam van az ellenség minden ereje felett.