2011. április 22., péntek

Kenneth Hagin: A feltámadás ereje

Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét… FILIPPI 3,10.

Pál valójában azért imádkozott az Efézusi levélben, hogy az egyház kinyilatkoztatott tudást kapjon a szellemi dolgokról. Ha már egy ideje imádkozod az efézusi imákat, ahogy javasoltam, akkor tudod, hogy Pál azt akarta, az efézusi hívők szerezzenek tudomást arról, hogy “…mi az Ő hatalmának [erejének] felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból,és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben. Magasan minden fejedelemség és hatalmasság és erő és uraság és minden név fölé, mely neveztetik, nemcsak e világon, hanem a következendőben is.” (Ef. 1,19–21)

A mindenható Isten ereje olyan hatalmas mértékben nyilvánult meg Jézusnak a halálból való feltámasztásakor, hogy valójában ez volt Isten leghatalmasabb munkája! Isten pedig azt akarja, hogy tudjuk meg, mi történt, amikor ez bekövetkezett.

A levegőbeli hatalmasságok minden erejükkel meg akarták akadályozni a feltámadást. Ezek a gonosz erők arra törekedtek, hogy meghiúsítsák Isten tervét. A mi Urunk Jézus Krisztus azonban diadalmasan legyőzte ezeket az erőket és magasan felettük ült le a trónra, ahol a magasságos Mindenható hatalmával uralkodik. A mi hatalmunk forrása tehát ebben a feltámadásban található és abban, hogy Krisztust Isten ültette le a trónra.

Megvallás: Az az Erő, amely feltámasztotta Jézust a halálból, az áll e hatalom mögött!