2013. január 15., kedd

Tom Marshall - A felszabadult én 3.


SZABADSÁG A BETELJESEDÉSRE

            Az Atyaisten beteljesedésre való törekvést helyezett el az emberbe, arra, hogy minden képessége mozgósítva legyen. Isten célja minden gyermeke számára az, hogy "az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban."  (Efézus 4:15.)
Mindaz, amiről eddig beszéltünk, a beteljesedés előfeltétele. Nagyon igaz az a mondás, hogy "a fel nem adott én, kielégítetlen én". Ha megszabadulunk az én-központú élettől, akkor szabadok vagyunk arra, hogy önmagunkat adjuk, mások és az élet felé nyíltan éljünk, falak nélkül, hittel és reménnyel nyúljunk az emberek felé és a Krisztusban lévő élet ajándékát ajánljuk fel nekik.
            
Ez a felajánlás sokszor szavak nélküli. Nem az a fontos, hogy mindig beszéljünk, mert ha szívünk nyitott az emberek felé és leomlottak köztünk a védőfalak, akkor életet adunk.

"A ki hisz énbennem, amint az Írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondja vala a Szellemről, akit veendők valának az Ő benne hívők..."   (János 7:38-39.)

Emlékszem, egy karizmatikus imaalkalmon találkoztam egy római katolikus asszonnyal, aki valamikor együtt dolgozott a feleségemmel. Miután egy másik városba költözött, megismerte az Urat és bemerült Szent Szellembe. Azt mondta: "Volt valami az ön feleségében, ami elbűvölt engem. Meg akartam kapni azt, ami neki volt, de nem tudtam, mi az. Most viszont már tudom." Feleségem azt mondja, hogy emlékezete szerint sosem beszélgetett ezzel az asszonnyal az Úrról. Látod, a folyó azért folyt. Ha egyszer az emberek megérzik ennek érintését, meg vagyok győződve, hogy ezt a benyomást többé nem felejtik el.
Természetesen, ha így élünk, ezzel valódi és kétségtelen sebezhetőség is együtt jár. Az emberek nem mindig fogadják el azt és reagálnak arra, amit magunkból adunk, ak­kor sem, ha Krisztust és az életet ajánljuk nekik, mert a világban halál van. "A bűn zsold­ja" írja Pál "halál". Már most halál, nem csak később, az örök­ké­va­ló­ság­ban. Tehát, amikor életet ajánlunk, a halál sokszor felkel és megpróbálja tönkretenni az életet és minket is. Ilyen esetekben bántalmazást kaphatunk.
            
Egyszer egyetemistáknak beszéltem erről egy házi összejövetelen. Beszédem után egy ifjú hölgy odajött hozzám és azt mondta: "Amit ön mond, az lehetetlenség. Nem lehet így élni mindenkivel szemben. Az ember így túl sok sebet kap." Kapunk sebeket. Ó igen, ez elkerülhetetlen. Ebben azonban az a csodálatos, hogy ettől sosem megyünk tönkre. Tudod miért? Mert benned feltámadási élet van. Krisztus élete, amely átesett a halálon és győztesen került ki belőle.

"Krisztus, a ki feltámadott a halálból, többé meg nem hal; a halál többé rajta nem uralkodik."  (Róma 6:9.)

Mivel feltámadási élet van bennünk, továbbra is nyíltan és "elővigyázatlanul" adhatjuk önmagunkat és ajánlhatjuk az embereknek az életet, mert az végül is bennünk is testté lett. Ebben a folyamatban éretté válunk, az időben és aztán az örökké­valóságban is megvalósítva mindazt, amire Isten alkotott minket.