2013. január 14., hétfő

Kenneth E. Hagin - Hosszú élet


Mivelhogy  ragaszkodik  hozzám…  Hosszú  élettel elégítem meg õt… — ZSOLTÁROK 91,14. 16.

„Igen, Hagin testvér — mondta valaki —, de én ismertem egy szolgálót, aki csodálatos elhívottja volt Istennek, és mégis meghalt negyvenkét éves korában.”
Ez nem jelenti azt, hogy neked, vagy nekem is meg kellene halnunk fiatalon. Én nem tudom, hogy az a szolgáló miben hitt — de azt tudom, hogy én miben hiszek. És tudom, hogy az Isten,  aki  több  mint  elegendõ,  azt  mondta:  „Hosszú  élettel elégítem meg õt.” Más meg azt mondja erre: „Ez csak azt jelenti,
hogy örökké fogunk élni a mennyben.” Nem, a bûnösök is örökké fognak élni. Õk is élnek majd egy bizonyos helyen, és mi is élni fogunk, egy másik helyen. Ez az Ige azt mondja, hogy mi hosszú életet élvezhetünk itt, ezen a földön.

A  Példabeszédek  értelmezése  felfedi,  hogy  Isten  Igéje szerint, ha bizonyos dolgokat cselekszünk, az meghosszabbítja, más dolgok viszont lerövidítik az életünket. Az Efézus 6,1–3. azt mondja a gyermekeknek: tiszteld a szüleidet, hogy „…jól legyen néked dolgod és hosszú életû légy e földön.”
Péter idézi a Zsoltárokat, és biztosít bennünket, hogy ezek az ígéretek minket illetnek. (1Pét. 3,10. Zsolt. 34,13)
Megígért  élettartamunk  hetven  vagy  nyolcvan  esztendõ. (Zsolt. 90,10)  Ne  köss  kompromisszumot.  Ennél  kevesebbel semmiképpen se érd be. És vesd a hitedet Istenbe mindenben, amiben csak tudod!


Megvallás: Mivel ragaszkodom Istenhez, El Shaddai hosszú élettel fog megelégíteni engem. Hacsak az Úr J ézus Krisztus vissza nem jön, mielõtt meghalnék, le fogom élni az életemet Isten  szolgálatában.  Én  együtt  fogok  élni  és  munkálkodni Istennel, hogy véghezvigyük az Õ akaratát itt a földön.