2013. január 13., vasárnap

Tom Marshall - A felszabadult én 2.


SZABADSÁG ARRA, HOGY SZERESSÜK ÖNMAGUNKAT

            Ha szabadok vagyunk arra, hogy önmagunk legyünk, arra is szabadok vagyunk, hogy újra szeressük magunkat már nem mint célt, hanem mint eszközt. Sőt, ez nem csak annak bánatos elfogadása, hogy milyenek vagyunk, mert hogy el kell viselnünk magunkat, hisz nincs más választásunk, hanem őszinte és pozitív elismerése annak, akik vagyunk, akiket Isten a Maga képére és hasonlatosságára alkotott.
Már utaltunk arra, hogyan teremti meg az én, mint célirányos mechanizmus azt az én-képet, ami az élettel kapcsolatos legtöbb magatartásunkat meghatározza. Sok keresztény még mindig gátolva van negatív én-képe által. Úgy érzik, hogy senkinek sem kellenek, méltatlanok és szerethetetlenek. Nehézzé válik a hit: Isten távolinak és keménynek tűnik és az illető alig tapasztalja meg azt a bővölködő, örömteli életet, amit Jézus megígért.
Az ilyen emberek igazából ugyanolyan énközpontúak, mint a többi. Bezárulnak önmagunkba és azokba a hiányosságokba, amiket önmagukban látnak, vagy oda képzelnek. Amikor azonban a Kereszt műve és a Szent Szellem ereje megszabadítja őket az én-központúságtól, már szabadon felfedezhetik az igazságot önmagukról, megtudhatják, milyenek valójában.
            
Gondolj vissza Mózes első könyvében Jákob történetére és ne feledd, hogy a Bibliában a név mindig azonosságot jelent. A "Jákob" név "mást kiszorító"-t jelent; a kis Jákob kis korától úgy nőtt fel, hogy hallotta nevét és ebből megtanult egy én-képet. Látjuk, hogy ezzel nagyon következetesen élt. Ézsaut kitúrta születési jogából, aztán az áldásából, majd elment Lábánhoz és kiforgatta nyájai javából. Végül azonban Jákob elért a Jabbók révéhez csüggedten, mert én-képe a tönk szélére sodorta. A nagy küzdelem, az Istennel vívott harc is épp emiatt dúlt.

    "Mi a te neved (én-képed)?"
    "Jákób (mást kiszorító)."
    "Nem Jákóbnak (mást kiszorítónak) mondatik ezután a te neved (én-képed), hanem Izráelnek (Isten fejedelmének)." (1Mózes 32:27-28.)

Mielőtt azonban ez megtörtént, Istennek meg kellett érintenie Jákob forgóját és meg kellett nyomorítania Jákob önelégült büszkeségének forrását. Az egész hamis, növekedésünket gátló és korlátozó én-képünk csak akkor távozhat, miután énünket lemondattuk. Csak akkor vagyunk szabadok arra, hogy elfogadjuk az Úrtól valódi személyazonosságunk felfogását.

"... és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja."  (Jelenések 2:17.)

Az új név új személyazonosság; a valódi énképünk. Csak mi ismerjük és az Úr, aki kijelenti. Minden személyiség alaptervében a Teremtő egy egyedi egyéniséget alakított ki. Rejlenek bennünk ajándékok, képességek és adottságok, amelyek sokszor csak lehetőségek maradnak, mert sosem ismeri fel őket senki. Most a Szent Szellem rálehelhet ezekre a képességekre, ezzel hitet ad nekünk, hogy higgyünk ezekben és hit által a puszta lehetőségből valóság válhat. Ezért virágzik sokszor olyan nagy mértékben az alkotó tevékenység Szent Szellemmel telt életekben.
Amikor összhangban vagyunk, jól érezzük magunkat önmagunkkal, és úgy szeretjük magunkat, ahogyan kell, akkor jól érezzük magunkat, összhangban vagyunk másokkal is és élettel, szeretettel teli kapcsolatot tudunk nyújtani nekik.