2013. január 28., hétfő

Tom Marshall - Az emberi szellem működései 1.


Már felfedeztük, hogy az újjászületéskor helyreállított és a Szent Szellemtől erőt nyert emberi szellem feladata Isten szándéka szerint az, hogy kormányozza a lelket és azon keresztül a testet is. Ahhoz azonban, hogy ez számunkra gyakorlati jelentőséggel és fontossággal bírjon, először is emberi szellemünkkel kell találkoznunk és azt meg kell ismernünk. Ezt szándékosan hangsúlyozom, mert amíg be nem merültem Szent Szellembe, tapasztalati úton nem is tudtam, hogy van szellemem és ez különbözik elmémtől.
A szellem és a lélek az ember anyagtalan részei: egyiket sem látjuk. Csak akkor ismerjük fel őket, amikor működésüket tapasztaljuk. Nem azért ismerem lelkemet, mert látom, vagy megérinthetem, hanem azért, mert tudom, hogy működik mint elme, érzelem és akarat, tehát gondolkodom, érzek és döntök. Amikor ilyesmit teszek, akkor lelkemből élek.
A szellemnek is mint a léleknek, három működése van, és ez a három működés közvetlenül, de nem kizárólagosan kapcsolódik a lélek három működéséhez. Amikor tudatában vagyunk ezeknek a működéseknek, vagy amikor ezeket a dolgokat tesszük, akkor a szellemünkből élünk.

ISMERET

    Az emberi szellem első működése az ismeret, de ez egy sajátságos, különleges ismeret. Az a közvetlen tudás, amely beleérzésből fakad, és nem észszerű, következtető gondolati folyamatok eredménye. Fontos megértenünk, hogy ebben az értelemben elménkkel nem "ismerünk". Elménkkel értünk, de szellemünkkel ismerünk.
"Mert kicsoda tudja (ismeri) az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek szelleme, amely őbenne van? Azonképen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Szelleme. Mi pedig nem e világnak szellemét vettük, hanem az Istenből való Szellemet; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk."  (1Korintus 2:11-12.)

Az az érdekes, hogy még egy nagy tudományos felfedezés sem született a le­ve­ze­tő módszer segítségével, azaz az adatok összegyűjtéséből, rendszerezéséből és az ada­tok alapján a törvények következtetéseiből. Az ember minden nagy felfedezése be­leérző rádöbbenésekből fakadt. Az ember a szellemében "látta" az igazságot; aztán kí­sérleteket végzett, hogy bizonyítsa, vagy cáfolja azt, amit ösztönösen tudott. A nők ál­talában sokkal jobban ismerik ezt a fajta tudást, mint a férfiak, noha sok intuitív fér­fi is van. A nők csak ott tévednek, hogy beleérzéseiknek teljesen hitelt adnak! Az em­beri beleérzés nem tévedhetetlen de szellemi; amikor az emberi szellem is­me­re­tet nyer. Mivel végesek vagyunk és a bűn kárt okozott bennünk, tökéletlenül kapjuk az is­meretet és gyakran félreértelmezzük azokat.