2013. január 22., kedd

Kenneth E. Hagin - A mag


Mert az Úr új rendet teremt e földön. Asszony környékezi a férfit. — JEREMIÁS 31,22.

Ádám teremtve lett. Az emberi nem minden más tagja természetes nemzés útján jött a világra. Ha Jézus természetes nemzés által született volna, egy bukott szellem lett volna.
A  Róma 5,12.  azonban  azt  mondja  nekünk:  „Annakokáért, miképpen egy ember (Ádám) által jött be a világra a bûn és a bûn által a halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek az egy által.”

Az ember alá van vetve a halálnak, az ördögnek. Ily módon, az ember magva csak egy másik bukott embert tud létrehozni.  Ezért  a  Megváltó  nem  lehetett  a  halálnak alávetett.  A  megígért  mag  csak  az  lehetett,  aki  felett  a sátánnak  semmiféle  törvényes  joga  illetve  hatalma  nem volt.  Az  isteni  erõ  egy különleges  mûvelete  által  kellett megfogannia!
Azokat  a  szavakat,  amelyeket  Isten  szólt  Jeremiás prófétán keresztül, szó szerint így lehetne fordítani: „Egy asszony fog körülvenni (a testében) egy embergyermeket.”
A  szûz  méhe  csupán  a  szent  mag  hordozótartálya  volt, amíg Õ a világra nem jött.


Megvallás: Köszönöm  Neked  Atyám,  a  Te  hatalmas megváltási tervedet. Olyan boldog vagyok, hogy Te egy új rendet  teremtettél  a  földön!  Olyan  boldog  vagyok,  hogy elküldted a szent Magot, hogy megváltson minket!