2013. január 27., vasárnap

Kenneth E. Hagin - További elmélkedésre


Mert tetszett az Atyának, hogy Õbenne lakozzék az egész teljesség. — KOLOSSÉ 1,19.

Isten  Igéje  világosan  tanítja,  hogy  a  mi  Megváltónk isteni. Ezek az isteni hivatalok tulajdoníttatnak Néki:

TEREMTÕ   (Kol. 1,16) KÖZBENJÁRÓ   (1Tim. 2,4–5) AZ   GYÜLEKEZET
FEJE (Kol. 1,16–24) MEGTARTÓ (2Pét. 3,2) BÍRÓ (2Tim. 4,1) A MINDENSÉG    FENNTARTÓJA    (Zsid. 1,1–3) AZ    ÖRÖK    ÉLETET ADÓ ( J án. 10,28) ÚR ÉS KRISZTUS (Csel. 2,36) A FELTÁMADÁS ÉS AZ ÉLET ( J án. 11,25)

Isteni jellem tulajdoníttatik Krisztusnak. A közönséges emberek természet szerint bûnösök, a Krisztus Jézus azonban nem egy közönséges ember.
Õ: SZÜLETÉSE   ÁLTAL   SZENT   (Luk. 1,35) IGAZ   (Ésa. 53,11) HÛSÉGES (Ésa. 11,5) AZ  IGAZSÁG  ( J án. 14,6) IGAZSÁGOS  ( J án. 5,30) MINDEN ÁLNOKSÁGTÓL  MENTES  (1Pét. 2,22) BÛNTELEN  (2Kor. 5,21) SZEPLÕTLEN     (1Pét. 1,19) ÁRTATLAN     (Mát. 27,4),    (Zsid. 7,26) FÖLDI SZÜLEINEK   ENGEDELMES   (Luk. 2,51) FÉLTÕN  SZERETÕ   ( J án. 2,17) SZELÍD   (Mát. 11,29) ALÁZATOS   SZÍVÛ   (Mát. 11,29) KÖNYÖRÜLÕ (Zsid. 2,17) TÜRELMES     (Ésa. 53,7) HOSSZÚTÛRÕ (1Tim. 1,16) KÖNYÖRÜLETES (Mát. 15,32) ÖNMEGTAGADÓ (2Kor. 8,9) ALÁZATOS (Fil. 2,5–11) ENGEDELMES (Luk. 22,42) MEGBOCSÁTÓ (Luk. 23,34)


Megvallás: Jézus  Krisztus  az,  aki  méltó.  Hálát adok Istennek azért, Aki méltó. Hálát adok Istennek ezért az Isteni Személyért. Hála Istennek, hogy Õ, a Teremtõ, eljött a földre a dicsõségbõl, hogy Õ legyen a Közbenjáró, az Egyház Feje, a Megtartó, a Bíró, a Fenntartó, az Életadó, az Úr és a Megváltó. És hála Istennek, ez a méltó személy az én Uram.