2013. január 23., szerda

Kenneth E. Hagin - Öröktõl fogva van


De te, Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belõled származik nékem, aki Uralkodó az Izraelen; akinek származása eleitõl fogva, öröktõl fogva van. — MIKEÁS 5,2.

Ez  a  figyelemreméltó  prófétai  szó,  amely  beszámol arról, Aki Júda törzsébõl fog megszületni, Aki uralkodni fog Izraelen, kijelenti: az Õ származása eleitõl fogva, öröktõl fogva van. Õ fel és alá járt az örökkévalóságon keresztül és otthagyta lábának nyomait az idõkorszakokon!
Az emberek többnyire Jézus megszületésének csupán a fizikai oldalára tekintenek, és úgy beszélnek Róla, mint aki kisgyermekként megszületett, noha Õ már azelõtt is létezett az Atyánál, öröktõl fogva!
Az  a  Személy,  akit  mi  most J ézusként  ismerünk,  egyike az Istenség három isteni személyének. Isteni mivoltában nincs kezdete.


Megvallás: Az  én  Uram,  Krisztus  származása  eleitõl fogva,  öröktõl  fogva van.  Mint  Istennek,  nincs  kezdete. Mégis eljött ebbe a világba, hogy megszabadítson a sátán hatalmából.  Én  rábízhatom  az  életemet  erre  az  Örök
Személyre.