2013. január 24., csütörtök

Kenneth E. Hagin - Elmélkedésre


Mert  egy  gyermek  születik  nékünk,  Fiú  adatik nékünk,  és  az  uralom  az  Õ  vállán  lészen,  és hívják   nevét:   Csodálatosnak,   Tanácsosnak, hatalmas   Istennek,   örökkévalóság   Atyjának, békesség fejedelmének. — ÉSAIÁS 9,6.

A   Jézusnak   tulajdonított   isteni   nevek   és   címek bizonyítják, hogy Õ természete szerint isteni, és tagja az Istenségnek:

IMMÁNUEL  (Mát. 1,23) ISTEN  ( J án. 1,1) ÚR  (Luk. 19,34) MINDENEK
URA (Csel. 10,36) A DICSÕSÉG URA (1Kor. 2,8) CSODÁLATOS, TANÁCSOS, HATALMAS  ISTEN, ÖRÖKKÉVALÓSÁG  ATYJA, BÉKESSÉG  FEJEDELME (Ésa. 9,6) ÚR KRISZTUS (Luk. 2,26) ISTEN FIA (Róm. 1,4) AZ Õ FIA ( J án. 3,17) ISTEN SZERELMES FIA (Mát. 3,17) ISTEN EGYSZÜLÖTT FIA ( J án. 3,18) ALFA ÉS AZ OMEGA, KEZDET ÉS VÉG, AZ ELSÕ ÉS  AZ  UTOLSÓ  ( J el. 22,13) AZ  ÚR  (Csel. 9,17) A MAGASSÁGOS  FIA (Luk. 1,32) AZ ISTENNEK KENYERE ( J án. 6,33) AZ ISTENNEK SZENTJE (Márk 1,24) ISTEN SZENT FIA (Csel. 4,30) KIRÁLYOK KIRÁLYA ÉS URAK URA ( J el. 19,16) ÚR ÉS MEGTARTÓ (2Pét. 3,2) ISTEN IGÉJE ( J el. 19,13)