2013. január 16., szerda

Kenneth E. Hagin - Dicsõséggel megkoronázva


Mikor látom a Te egeidet, a Te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, mi az ember, hogy gondolsz rá és az (a földszülte) ember
fia,  hogy  Te  gondoskodsz  róla?  Hiszen  kevéssel teremtetted õt kisebbé, mint az Isten, és Te koronáztad  meg  õt  dicsõséggel  és  tisztességgel.  Azért
teremtetted  õt,  hogy  uralkodjék  a  Te  kezednek munkái felett…
— ZSOLTÁROK 8,3–6. (Amplified)

Isten  az  embert  nem  a  halálra  teremtette!  A  halál,  a betegség, a gyûlölet, a bosszú és minden tragédia, ami a földi állapotokat tükrözi, nem szerepelt a teremtõ eredeti tervében. Ellenkezõleg, az ember boldogságra, örömre és békességre lett teremtve! Arra, hogy örök közösségben legyen Istennel. Isten képére és hasonlatosságára lett teremtve. (1Móz. 1,26–27) Boldogságra, örömre és békességre lett teremtve. És azért lett teremtve, hogy Istennek örömöt szerezzen. ( J el. 4,11)

Isten egy olyan helyet adott az embernek a teremtésben, amely felett csak Õ maga áll, az egész univerzumra kiterjedõ hatalommal.  (Zsolt. 8,4–7. 1Móz. 1,26)  Ádám  ura  volt  önmagának, a teremtésnek és a sátánnak. Ádám nem volt köteles behódolni a bûnnek — a döntés az õ kezében volt.


Megvallás:  Én  azt  fogom  tenni,  amire  teremtettem.  Én közösségben vagyok Istennel. Örömöt szerzek az én mennyei Atyámnak. A Biblia azt mondja, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. (Zsid. 11,6) Ezért hitben fogok járni. Sem a bûn, sem a betegség, sem a félelem, sem a kételkedés, és egyáltalán semmi, ami az ördögtõl van, nem uralkodhat felettem.
Én úgy döntöttem, hogy Istennel járok.