2013. január 8., kedd

Kenneth E. Hagin - Ő megszabadít


Mivelhogy  [a  hívõ]  ragaszkodik  hozzám  [Istenhez], megszabadítom õt…
— ZSOLTÁROK 91,14.

Az angol nyelvben az ‘I will’ (= ‘akarom [tenni]’) és az ‘I shall’ (‘meg fogom [tenni]’) a lehetõ legerõteljesebb kinyilvánítása az akaratnak. A Zsoltárok 91. utolsó verseiben pedig hét dolgot említ Isten — aki több, mint elegendõ —, amit meg akar, meg fog tenni azért az emberért, aki szeretettel ragaszkodik Õhozzá. (Hála Istennek, én szeretettel ragaszkodom Õhozzá — ugye te is?)

Figyeld  meg,  Isten  nem  azt  mondta:  „Lehet,  hogy megteszem”  vagy  „Ha  bírom  erõvel, megteszem.  Ha  ki nem merülök, akkor megteszem.” Nem! Aki túlcsordulóan elegendõ, Õ azt mondta: „Meg akarom tenni.”
Elõször  azt  mondta  Isten:  „Meg  akarom  szabadítani õket…” Ez az Isten, aki több, mint elegendõ, a szabadítás Istene. Megtartotta az Ábrahámnak adott szavát, és megszabadította Izraelt — és még ma is Õ a szabadító! A  mi  Istenünk  nem  az  elnyomó;  Õ  a  szabadító!  Az Apostolok cselekedetei 10,38. világossá teszi ezt. A sátán az emberiség elnyomója, Jézus pedig a mi szabadítónk!


Megvallás: Én  ragaszkodom  Istenhez;  ezért  Õ  megszabadít engem. Õ a szabadítás Istene. És Isten több, mint elegendõ. Mindig bírja erõvel, sosem merül ki. Isten mindazt  megteszi,  amirõl  kijelentette,  hogy  meg  fogja  tenni. Õ az, Aki Teljesen Elegendõ, és Õ MEG FOGJA TENNI!