2011. július 29., péntek

Újszövetségi gyülekezetek: Ciprus

Acts 4,36; 11,19-20; 13,4; 15,39; 21,3.16; 27,4.
Ez a sziget a Földközi-tenger északkeleti sarkában fekszik, 140 mérföld (=225 km) hosszú, és legfeljebb 60 mérföld (96 km) széles; úgy gondolják, hogy ez az ószövetségi "Kittim" Num 24,24. Uralkodott fölötte Egyiptom, Perzsia, Görögország és végül Róma.

Barnabás Ciprusról származó megtért lévita volt, Acts 4,36; a föld, amelyet eladott, talán Cipruson volt, és a pénzt, amelyet érte kapott a jeruzsálemi első gyülekezet szükségleteire szentelte. Később az üldözés következtében sok hívő eljutott Ciprusra és Antiókhiába"senkinek nem prédikálva az Igét, hanem csak a zsidóknak", 11,19. Néhány ciprusi származású ember Antiókhiába utazott, "hirdetve az Úr Jézust" 20. v. Később Pál és Barnabás elhagyta Antiókhiát, hogy az első missziós utat megkezdje, és először Ciprust látogatták meg (nyilvánvalóan azért, mert Barnabás odavalósi volt), 13, 4. Salamisban prédikáltak a zsinagógákban, míg Páfuszban egy hamis prófétával találkoztak, akinek Pál a következőket mondta: "ó minden álnoksággal és minden gonoszsággal teljes ördögfi, minden igazságnak ellensége" 10. v. Pál igehirdetésének következménye lett, hogy a tiszttartó hívővé lett, 12. ν.

A második utazás kezdetén Barnabás és Márk önállóan hajózott el újra Ciprusra, 15,39. A harmadik utazás végén Pál elhajózott Ciprus mellett Szíria felé, 21,3. Mikor aztán Pál felment Jeruzsálembe Cézáreából, "bizonyos ciprusi Mnáson, egy régi tanítvány" volt velük, 21,16, minthogy ő és Lukács nála voltak elszállásolva. Ez az utolsó eset, hogy a "tanítvány" szó előfordul az Újszövetségben. Végül a római tengeri utazásnál a hajó "Ciprus alatt evezett el, mivelhogy a szelek ellenkezők voltak", 27,4. Nincs tehát kifejezett hivatkozás arra, hogy az újszövetségi időkben Cipruson gyülekezetek voltak, de a prédikálásra, egy hívőre és egy tanítványra, valamint Pálnak és Barnabásnak a szigeten végzett munkájára vonatkozó utalások arra engednek következtetni, hogy ott gyülekezetek alakultak. Nyilvánvalóan nem vettek részt az újszövetségi igazság kimunkálásában és nem került sor az újszövetségi Szentírásban való megörökítésükre.