2011. július 18., hétfő

Kathryn Kuhlman: Csodák történnek 3.

Több előjáték és kórus után egy éneket kezdtek énekelni, amely szinte ismertetője volt Kathryn Kuhlman szolgálatának mindazok előtt, akik már többször jelen voltak: „Megérintett engem ...”
Egy tömzsi, középkorú férfi, akinek intelligens arca volt, előrehajolt tolószékében és odasúgta mellette álló feleségének: Ez az ő éneke, Miss Kuhlmané. Itt jön. Hirtelen karcsú, zöld selyemruhás alak jelent meg az emelvényen. Hosszú barna haja csillogott a világítás fényében. Megnyerő mosolya volt, és elragadó, amint szinte elektromosság sugárzott a lényéből. A gyülekezet mennydörgő tetszésnyilvánításban tört ki, spontán demonstrációval mutatta ki szeretetét iránta.
Az ováció hirtelen megszűnt, amikor az álló tömeget énekszóra hívta;

Megérintett engem, ó, megérintett,
És az öröm, mely betöltötte lelkemet,
Megújított, tudom, új életre
Keltette szívem, testemet.

Elénekeltük egyszer, kétszer, és újra és újra. Azok is, akik nem ismerték a szöveget és a dallamot, már szintén belefogtak. Elfelejtettem, hogy én csak megfigyelő riporter vagyok, egyszerre csak önfeledten velük énekeltem. A dicséretnek hatalmas áradata keletkezett. Akkor miss Kuhlman abbahagyta az éneklést és megállt az óriási tömeg előtt, karját kinyújtotta, arcát felfelé fordította, szemét bezárta, ajkai imát mondtak, még mialatt mi énekeltünk. Arca olyan volt, mintha világosság sugárzott volna róla. Elveszettnek látszott Istennel való közösségében. Előrejött és erős alt hangján új refrénbe kezdett: „Énekel a lelkem ...” A zene aláfestett minden nüanszt, és minket is énekszóra hívtak fel: „Mily nagy vagy te.”

Az egész nagy auditóriumban mindenki felemelt karokkal énekelt. Felszabadultság lett úrrá a tömegen. Felszabadultnak éreztük magunkat arra, hogy kiöntsük szíveinket a Teremtő előtt. Hogy köszönetet mondjunk a Megváltónak. Hogy gátlás nélkül elfogadjuk a Szent Szellemet. Arra lettem figyelmes, hogy a bal szomszédom, egy fiatal mexikói, telt baritonján többé nem angolul énekel. Átváltott spanyolra – anyanyelvén dicsőítve Istent – és szemei ragyogtak, míg hangja beleolvadt a többi ezrek énekébe. Aztán Miss Kuhlman megszólalt. Felhívott minket egy percnyi elcsendesedésre. Az orgona lehelet halkan aláfestette szavait, mintha harang szólna. Jézus nevében hatalom van – szólt halkan bele a mikrofonba. Míg beszélt, mély, szent csend uralkodott az óriási gyülekezetben, melyet itt-ott halkan elmondott „Drága Jézus” és „halleluja” szakított meg.

Folytatta: Atyánk, tudjuk, hogy ma itt csodák fognak történni. Érezzük áldott Szent Szellemed jelenlétét. Ígérjük, hogy megadjuk Neked a dicsőséget, hálát mindazért, ami itt ma történni fog. Kérjük, öntsd ki reánk Szent Szellemed Jézusért...
Az imádság után közvetlenné vált. Barátságosan üdvözölte a gyülekezetet és azt mondta: Honnan jöttek? Kiáltsák ki! Hirtelen kiabálás keletkezett össze-vissza, mert az Egyesült Államoknak csaknem minden része képviselve volt, sőt Japán, Finnország, Hollandia, Brazília, Jamaica, Új-Zéland, India, Arábia, Panama,
Görögország, Németország, Franciaország ...
Franciaország? – nevetett. Szeretném, ha visszajönnének és magukkal hoznák Mr. DeGaulle-t is. – Mindenki nevetett. Aztán folytatta: Ha az Egyesült Nemzetek úgy jönnének össze, mint mi most, Jézus nevében, soha többé nem lenne háború. – A tömeg tetszését nyilvánította. Még valamit megfigyeltem ezen a csodaszolgálaton. Lüktetett a vidámságtól. Kathryn Kuhlman nem hitt a mélabús vallásban. Humorérzéke volt, mely nyugodt, derűs mosolyt varázsolt az előtte levő tengernyi nép arcára. Máskor viccelődött és élcelt. De mindezt ötletszerűen.