2011. július 3., vasárnap

Újszövetségi gyülekezetek: Cilicia

Acts 6,9; 9,11.30; 11,25; 15,23.41; (21,39; 22,3; 23,34); Gal 1,21.
Cilicia egy provincia volt, amely a mai Törökországtól délkeletre terült el a Földközi-tenger partján. Fővárosának, Tárzusnak a római időkben mintegy félmillió lakosa volt és iskolái az athéniekkel és alexandriaiakkal vetekedtek. A város római polgárjogot adott az itt élő zsidóknak is, amint Pál hivatkozott rá. Acts 21,39; 22,27. Ciliciai művelt emberek, akik hitetlen zsidók voltak, vitatkozni tudtak Istvánnal, 6,9.

Az Úr használta a "tarzusi Saul" címet, amikor Anániással beszélt, 9,11. Megtérése után Pál megpróbált találkozni a jeruzsálemi gyülekezettel, de szüksége volt Barnabás ajánlására, mielőtt megtehette, 26-29. ν. A Jeruzsálemben kialakult veszélyes helyzet azt eredményezte, hogy elküldték őt Cézáreába, majd Tárzusba, 30. ν. Ο is hivatkozik erre az eseményre a Galata 1,21-ben, a "Cilicia" megjelölést használva. Az ezt követő, Tárzusban eltöltött időszak alatt Saul nyilvánvalóan növekedett Isten Igéjének és akaratának megismerésében, mert később, mint szellemileg képzett embert, Tárzusból Antiókhiába vitték, hogy ott tanítsa a gyülekezetet, 11,25-26. Ez arra enged következtetni, hogy Saul szülővárosában tett bizonyságtétele lehetővé tette, hogy ott egy gyülekezet alakuljon jeruzsálemi tapasztalatainak nyomán. Mindenesetre Pál első missziós útjának végén olvasunk "Ciliciában lévő, a pogányok közül való" testvérekről és a Ciliciában lévő gyülekezetekről, 15,23.41. Ezek a gyülekezetek kapták azt a levelet, amit Jeruzsálemben írtak, amikor megállapították a tényeket azzal a farizeusi állítással kapcsolatban, hogy a hívőknek az üdvözüléshez meg kell tartaniuk a mózesi előírásokat. Ezek a gyülekezetek voltak az elsők, amelyeket Pál és Sílás meglátogatott a második utazáskor, 41. v., mivel a szárazföldön nyugati irányban utaztak. Kétségkívül benne vannak a Acts 18,23-ban is a harmadik missziós út kezdetén.