2011. július 26., kedd

Scofield: Mózes 2. könyve 7. fejezet

(7,5) Ez prófétai jel is egyben. A nemzetek akkor ismerik meg az Urat, amikor majd helyreállítja és megáldja Izráelt a királyságban. (Ézs 2,1-3; 11,10-12; 14,1; 60,4-5; Ez 37,28).

(7,12) Vö. 2Móz 4,2-vel. Miként a kígyókat, melyek itt a Sátánt jelképezik, akinek hatalma van a halálon (Zsid 2,14; Jel 12,9), Áron vesszeje elnyelte, úgy Krisztus győzelmes föltámadása elnyeli a halált (1Kor 15,54). Vö. 4Móz 17,8. Ezt a győzelmet az Úr Jézus Krisztus vívta ki a bűnért elszenvedett golgotai halála és föltámadása által.

(7,20) Hasznos ezeket a csapásokat a következőképpen osztályozni:
(1) undort keltő csapások - vérré vált víz, békák, tetvek;
(2) fájdalmas csapások - bogarak (bögölyök), dögvész, fekély;
(3) szörnyű csapások - jégeső, sáskák, sötétség és
(4) ellenállhatatlan csapás - az elsőszülöttek halála.
Az első kilenc csapás, bármilyen szörnyű volt is, nem tudta megrendíteni a fáraó meg nem újult és kemény szívét.