2011. július 10., vasárnap

Scofield: Mózes 1. könyve 26. fejezet

(26,3) Az Úr itt megerősíti Izsákkal az Ábrahámmal kötött szövetséget. A legfontosabb ígéreteket, amelyeket Isten a pátriárkáknak tett, a következő szentírási helyeken találjuk:
(1) Ábrahámnak, 1Móz 12,1-3.7; 13,14-18; 15. fej.; 1Móz 17,1-8.15-22; 22,15-18;
(2) Izsáknak, 1Móz 26,1-5; és
(3) Jákóbnak, 1Móz 28,13-15; 35,11-12.

(26,20) Az 1Mózesben előforduló forrás- és kútneveknek jelentésük van, és valami fontos eseménnyel állnak kapcsolatban:
(1) Lahai-rói, annak forrása, aki él és lát engem (1Móz 16,14; 24,62; 25,11).
(2) Beérseba, az eskü vagy szövetség forrása (1Móz 21,25-33; 22,19; 26,23-25; 46,1-5).
(3) Észek, civakodás (1Móz 26,20).
(4) Szitna, gyűlölet (1Móz 26,21). Észek és Szitna olyan kutak voltak, melyeket Izsák a maga igyekezetéből ásott, utána azonban visszatért atyjának régi forrásaihoz.
(5) Réhobót, tágas tér (1Móz 26,22). Mikor Izsák visszatért Beérsebába, az Úr megismertette magát vele.