2011. július 4., hétfő

L.Sumrall: Kérj segítséget! 5.

Segítség az Úrtól

E könyv lapjain mindenütt hangsúlyoztam, de most újra megismétlem: A zabolátlan vágyak fölötti bármilyen mértékű sikerben Isten szerepe a legfontosabb. Nélküle minden erőfeszítésünk haszontalan és kudarcra ítéltetett, ám "Istennél minden lehetséges". (Mt 19:26)

Már láttuk, mennyire nélkülözhetetlen a sikerhez Isten Igéje. Ráadásul Isten közölte velünk Szent Szellemét, aki fantasztikus erőforrás mindennapjainkban. Földi pályafutása végéhez közeledve Jézus ezt mondta a tanítványainak: "Jobb nektek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a Vigasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm Őt hozzátok... mikor eljön Ő, az igazság Szelleme, elvezérel majd titeket minden igazságra." (Jn 16:7,13)

Pál egyszerűen így fogalmazott: "Mondom pedig, Szellem szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Mert a test a Szellem ellen törekedik, a Szellem pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok." (Gal 5:16-17)

S vajon nem ez a kényszeres kívánságok lényege - azon kapjuk magunkat, hogy újra és újra olyasmit teszünk, amiről jól tudjuk, nem szabadna elkövetni, csakhogy erőtlenek vagyunk a leküzdéséhez?

Ezután Pál felsorolja a test bizonyos cselekedeteit, és a listán egyik kényszerítő bűn a másikat éri: "házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók". (Gal 5:19-21)

Most figyeljük meg ezek szöges ellentétét: "De a Szellemnek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség." (Gal 5: 22-23, kiemelés a szerzőtől) Pontosan ezeket keressük, amikor szabadságra akarunk jutni zsarnoki vágyaink fölött, ugye? E gyümölcsök pedig a Szent Szellem munkáját kísérik az életünkben.

"Ha Szellem szerint élünk - vonja le Pál a következtetést -, Szellem szerint is járjunk." (Gal 5:25) Az apostol ugyanilyen értelemben írja az Efézusi levélben: "És meg ne részegedjetek bortól, amiben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be Szent Szellemmel!" (Ef 5:18) Ez azt jelenti, hogy minden pillanatban Őrá támaszkodunk és az Ő végtelen erejéből merítünk, tudva, hogy a magunk képessége elégtelen, az Övé azonban több, mint elegendő.