2011. július 21., csütörtök

Kathryn Kuhlman: Csodák történnek 4.

Nézd csak – szólt –, a legcsodálatosabb dolog történt. Szünetet tartott, hogy élvezze a hatást. Éppen most fedeztem fel, hogy három fiatalember repült ide San Diegóból posta-i szolgálatban. Hol vagytok, fiúk? Akárhol vagytok, jöjjetek ide a porondra. Üdvözölni akarunk titeket.
A tömött gyülekezet három különböző pontjáról három csinos tengerészgyalogos emelkedett fel és ment az emelvényre. Láthatólag zavarban voltak a nem várt leleplezés miatt, és ijedten mosolyogva álltak ott, míg miss Kuhlman közelebb vonta őket a mikrofonhoz. Nekik köszönhetjük, hogy itt lehetünk. Ha ők nem lennének, és hozzájuk hasonló ezrek, akik készek arra, hogy életüket kockáztassák a mi nagy nemzetünk védelmére, közülünk senki se tudna szabadon itt összegyülekezni. És én dicséretet mondok nekik és büszke vagyok rájuk, mint minden más tagjára is hadseregünknek... A hallgatóság tetszésnyilvánítása félbeszakította, majd elnyomta hangját.

Odalépett a három férfihoz és kezeit a fejükre tette, hogy imádkozzék érettük. Ebben a pillanatban a két ajtónálló hirtelen otthagyta helyét és odafutott, ahol azok álltak. Tapasztalatból tudták, hogy ha miss Kuhlman imádkozik valakiért ilyen körülmények között, Isten ereje olyan titokzatos módon hull le rájuk, hogy egyszerűen a földre rogynak. Most is, amint imádkozni kezdett értük, a fiatalemberek hátrarogytak. De a buzgó ajtónállók megfogták és gyengéden a padlóra fektették őket. Megjegyzés: Az, hogy miss Kuhlman imádsága és kézrátétele után a személyek összerogynak, kezdettől
fogva karakterizálta szolgálatát. Bevallotta, hogy ennek ő nem tudja más magyarázatát adni, mint hogy ez a Szent Szellem hatalma. Ezt arra alapozza: a Csel. 9. részében Saul szemtől-szembe kerül Krisztus Szellemével és a földre esik a damaszkuszi úton. Máté 17-ben elmondja a történetet a három apostolról a megdicsőülés hegyén, akik nem tudtak lábraállni Isten jelenlétében. Több kutatás megállapította, hogy ez a jelenség megvan nagy evangélizátorok esetében is, mint Ch. Finney, P. Cartwright, és D. Moody. A „hatalom alatt elesni” tehát mint a világ nagy ébredéseinek ismertetőjele jelentkezik, pl. 1744—55-ig George Whitefield ébredésében és a welszi ébredésben Evan Robertsnél.

A gyülekezetből nagy sóhaj fakadt fel, és miss Kuhlman megfordult és tovább ment az emelvény közepe felé. Fejét rázta és kezét a levegőbe emelte. Úgy látszott, nagyon megzavarta Isten ereje. Figyeltem egy fiatal szemész arckifejezését, aki megfigyelőként az emelvényen foglalt helyet. Korábban mondta nekem, hogy szinte beleborzongott a gyógyulások láttán a korábbi összejöveteleken, és értetlenül állt ez előtt az elesés előtt. Átnézett felém az emelvény másik feléről és tekintetünk találkozott. Fejét rázta és rémülten rázta a vállát. (Nem egészen húsz perc múlva ez a fiatal doktor teljes hosszában a padlón feküdt, mikor miss Kuhlman imádkozott érte és az erő hatalma alá került.)