2016. november 25., péntek

Zsoltárok Könyve 119:91-100.

91. Ítéleteid szerint megállanak ma is, mert mind a te szolgáid.
92. Ha tanod nem a gyönyörűségem, akkor elvesztem volna nyomorúságomban.
93. Soha sem felejtem el rendeleteidet; mert általuk éltettél engem.
94. Tied vagyok: segíts engem, mert rendeleteidet kerestem.
95. Reám vártak a gonoszok, hogy elveszítsenek; bizonyságaidra ügyelek én.
96. Minden epedésnek láttam végét; tágas a te parancsod nagyon.
97. Mint szeretem tanodat! Egész nap ő az elmélkedésem.
98. Ellenségeimnél bölcsebbé tesz parancsod, mert örökké enyém az.
99. Mind a tanítóimnál eszesebbé lettem, mert bizonyságaid az én elmélkedésem.
100. Véneknél értelmesebb vagyok, mert rendeleteidet megóvtam.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)