2016. november 3., csütörtök

Derek Prince - A szabadulás alaptanításai 10.

A hatodik dolog: az okkultizmus minden válfaja.

Óriási terület, amelynek minden egyes része démonikus. Még a látszólag tisztességesek is. Nem tanácsolom például, hogy jógagyakorlatokat végezz. Hidd el, tudom, miről beszélek, mert benne voltam. Rendszeresen jógáztam. És elmondhatom, hogy semmi nincs benne, amit akárcsak távolról is hajlandó lennék ma már megérinteni. Nincs szükséged jógára ahhoz, hogy egészséges légy. Az Úr ad neked anélkül is egészséget. A lényeg tehát az, hogy az okkultizmus egy mély, sötét verem, hasonló az olyan barlanghoz, amelybe csak befelé vezetnek lábnyomok. Kifelé egyetlen egy sem jön.

A hetedik csoportot a hamis vallások alkotják.

Az iszlám, a mormonizmus, a Jehova tanúi, a buddhizmus, a hinduizmus és az összes többi. Egyetlen olyan hamis vallás sincs, amely fölött ne démonok lennének. A Sátán igazi vallási szakértő. Ez a fő működési területe.

A nyolcadik: mindenféle eretnekség.

Eretnekség alatt a keresztény hittől való eltérést értem. Olvassuk el az 1 Timótheus 4 első mondatait:

„A Szellem pedig [a Szellem, nagy Sz-szel, vagyis a Szent Szellem] nyilván mondja, hogy az utolsó időben [vagyis abban az időben, amelyben mi most élünk] némelyek elszakadnak a hittől [milyen hittől? A keresztény hittől. És hogyan?] hitető szellemekre és démonok tanításaira figyelmezvén." Ez ma széles körben bekövetkezett. Az Ige pedig ad néhány konkrét példát is ezekre a tévelygésekre:

„Hazug beszédűek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben, akik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektől való tartózkodást, melyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre."

Főleg az Egyesült Államok nyugati partvidékén lakók közül százezrekre érvényes ma ez a leírás. Szuperszellemivé váltak, elhatározták, hogy nem házasodnak meg, vagy ha mégis megteszik, nem élnek házaséletet, és az étkezési szokásaikban is szuperszelle­miek. Én magam is hiszem, hogy bölcsen kell táplálkozni, de nem csinálok ebből vallást. Amikor valaki vallási kérdést csinál az étkezésből, már ott is van a démonizáltság határán. Az is nyilvánvaló, hogy akik vallási kérdést csinálnak az ételekből, azok másról nem is tudnak beszélni. Ez egyébként a démonizáltság másik jele. Teljesen mindegy, hogy honnan indul el a beszélgetés, mindig az ételeknél lyukadnak ki. Ne egyél ezt, ne edd meg azt. Van sok dolog, amit én sem eszem meg, de nem csinálok vallást ebből.

A kilencedik: a saját testünk.


Végigvettünk elég sok példát az evangéliumokból.
Vannak dolgok, amik szerintem általában démonikusak, bár kivételek is mindig vannak. Ebben a felsorolásban az epilepsziát tenném az első helyre. Rengeteg embert láttam már szabadulni ebből a betegségből. Körülbelül két évvel ezelőtt a Kentucky-állambeli Lexingtonban voltunk Ruth-tal együtt, s kaptam ott egy áldást. Egy körülbelül negyvenéves hölgy jött el hozzánk a lányával együtt, aki olyan 18 éves lehetett. A hölgy azt mondta: "Mr. Prince! Tíz évvel ezelőtt imádkozott értem. És én akkor megszabadultam az epilepszia szellemétől. Elhoztam most a lányomat, mert ugyanez a problémája. Kérem, imádkozzon érte."

Nagyon örültem ennek a bizonyosságnak. Imádkoztunk a lányáért, és semmi kétségem sincs afelől, hogy megszabadult. Rengeteg embert láttam már szabadulni epilepsziából, amikor mint gonosz szellemmel szálltunk szembe ezzel a betegséggel. Ha valaki odajön hozzám egy összejövetelen, azt szoktam neki mondani: Hiszem, hogy ez egy gonosz szellem, és kész vagyok, hogy kiparancsoljam belőled. Akarod, hogy megtegyem? Kész vagy rá? Lehet ugyanis, hogy harc következik. Lehet, hogy küzdelmes lesz. Ha nem akarod, nem csinálom. Ilyenkor aztán van, aki igent mond, van, aki nemet.

Ezzel tehát végigvettük a démonok fő tevékenységeit, és a tevékenységük legfontosabb területeit is. Előfordulhat tehát, hogy valaki például szexuális területen teljesen tiszta, de benne van egy hamis vallásban. Vagy lehet, hogy egy embernek egyetlen démon sincs az elméjén, viszont az érzelmét erősen befolyásolják a gonosz szellemek. Vagy az is előfordulhat, hogy valaki eretnek, de teljesen egészséges. Tehát a démonok rengeteg helyen lehetnek. 

A következő részek fő irányvonala: Hogyan lehet megszabadulni az ellenségtől?