2016. november 15., kedd

Zsoltárok Könyve 119:21-30.

21. Megdorgáltad az átkozott kevélyeket, kik eltévedtek parancsaidtól!
22. Gördíts le rólam gyalázatot és csúfságot, mert bizonyságaidat megóvtam.
23. Bár ültek is nagyok, egymással beszéltek ellenem: a te szolgád elmélkedik törvényeiden.
24. Gyönyörűségem is a te bizonyságaid, azok a tanácsosaim.
25. A porhoz tapadt a lelkem; élessz fel engem igéd szerint!
26. Útjaimat elbeszéltem s te meghallgattál: taníts engem törvényeidre!
27. Rendeleteid útját értesd meg velem, hadd elmélkedem csodatetteiden,
28. Szétfolyt a lelkem bánattól: támassz föl engem igéd szerint!
29. Hazugság útját távoztasd tőlem, s tanoddal kegyelmezz nekem.
30. Hűség útját választottam, ítéleteidet magam előtt tartottam.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)