2016. november 23., szerda

Zsoltárok Könyve 119:71-80.

71. Jó nekem az, hogy sanyargattattam, azért hogy tanuljam törvényeidet.
72. Jó nekem szájad tana, inkább mint ezrei aranynak és ezüstnek.
73. Kezeid készítettek és szilárdítottak engem: értesd meg velem, hogy tanulhassam parancsaidat!
74. Tisztelőid majd látnak engem és örülnek, mert igédre várakoztam.
75. Tudom, Örökkévaló, hogy igazság a te ítéleteid és hűséggel sanyargattál.
76. Legyen, kérlek, szereteted a vigasztalásomra, a szolgádnak jutott szavad szerint!
77. Jöjjön rám irgalmad, hogy éljek, mert tanod az én gyönyörűségem.
78. Szégyenüljenek meg a kevélyek, mert hazugsággal elnyomtak engem; én elmélkedem rendeleteiden.
79. Forduljanak felém tisztelőid és bizonyságaid ismerői.
80. Legyen szívem gáncstalan a te törvényeidben, azért hogy meg ne szégyenüljek.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)