2016. november 24., csütörtök

Derek Prince - A szabadulás alaptanításai 14.

Hogyan tudunk megszabadulni?
Ezt mindannyiunknak tudnunk kell. Egyszerű alapvető lépéseket fogok felsorolni. Nem állítom, hogy ezek mindegyikét meg kell tenned, de azt tapasztaltam, hogy ezek a döntő fontosságúak.

1. Légy alázatos! A következő lépésnél mindjárt kiderül az is, hogy ez miért fontos.

2. Légy őszinte! Bizony az őszinteséghez alázat kell. Ne találjatok ki magatoknak cifra, pszichiátriai neveket a problémáitokra, hanem nyíltan nevezzétek meg őket. Az ásót hívd ásónak, s ne mezőgazdasági eszköznek. Vagyis ha bujaság a problémád, akkor nevezd nyíltan bujaságnak, ha pedig gyűlölet, akkor gyűlöletnek. (Feleségeknek azt szoktam tanácsolni, hogy hívják úgy a problémát, ahogy a férjük esetében neveznék, s akkor megvan a pontos neve.) Ehhez azonban alázatra van szükség. Nem fogsz tudni szembenézni az igazsággal, ha előbb meg nem alázod magad. A Biblia mindig a mi felelősségünkké teszi a megalázkodást. Az ige mindig azt mondja, hogy alázzátok meg magatokat. Ne imádkozz Istenhez, hogy ő tegyen alázatossá, mert ez a te feladatod, amihez a te saját döntésed kell. Így van ez akkor is, ha szeretnél megszabadulni.

Elérkezhet a pillanat amikor választanod kell két dolog közül: méltóság vagy szabadulás. Ha a méltóság fontosabb számodra, mint a szabadulás, akkor tudod, mi a problémád? A büszkeség. Ilyenkor mindig eszembe jut az az alabamai orvosfeleség, aki egy igazán előkelő hölgy volt. Hallotta a tanításomat és utána megkérdezte:
- Mr. Prince, ha jól értem a szavait, lehet, hogy szabadulás közben sikítani fogok?
Azt feleltem: - Ez előfordulhat. 
- De hát engem úgy neveltek - mondta -, hogy egy hölgy társaságban ne sikoltozzon.
- Nézze - válaszoltam -, tegyük fel, hogy egy folyóban fuldoklik, s már éppen harmadszor van lemerülőben, amikor eszébe jut, hogy talán van valaki a parton, aki ki tudná menteni. Akkor is a nőiességével ellenkezőnek tartaná, hogy sikoltson? Ilyenkor el kell dönteni, hogy inkább megfullad-e vagy pedig öt percre lemond a nőiességéről.

Azt szoktam tanácsolni a hallgatóimnak, hogy inkább hagyják eltűnni a méltóságukat, mert az úgyis vissza fog jönni. Sőt, miután megszabadultak, sokkal méltóságteljesebbek lesznek, mert már nem lesz ott az a gyötrő valami a belsejükben. A lényeg tehát az, hogy az alázatosság a kulcs.

3. Valld meg hitedet Krisztusban, mivel Ő a mi megvallásunk főpapja! Amikor helyes megvallást teszünk, Ő segítségünkre siet. De ha nem a helyes meg­vallást tesszük, akkor hiába várunk rá.

4. Valld meg minden ismert bűnödet! S itt nem csak a saját bűneidre gondolok, hanem az őseidéire is. Sokszor azonosulnod kell családod előző nemzedékeinek a problémáival, és azokat saját problémáidként kell megvallanod, s úgy kell kérned rájuk a bűnbocsánatot. Még ha a nagymamád, a nagynénéd vagy más rokonod követte is el azt a bűnt.

5. Térj meg minden bűnből! Megtérés nélkül nincs szabadulás. A Példabeszédek 28:13-ban azt olvassuk: „Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; aki pedig meg­vallja és elhagyja, irgalmasságot nyer." Irgalmasságot akarsz? Két dolgot kell akkor tenned. Megvallani és elhagyni a bűnöket. Ez régi recept, de hát Isten nem változik. Sokan azt képzelik, hogy ha elhallgatják a bűneiket, Isten soha nem szerez róluk tudomást. Csakugyan sok ilyen emberrel találkoztam. Persze ők tévednek, hiszen Isten mindent tud. Ő nem azért várja el tőled a bűneid megvallását, hogy végre tudomást szerezzen róluk, hanem azért, hogy megkegyelmezhessen neked. Istent nem tudod megdöbbenteni. A legrosszabb dolgokat is elmondhatod neki magadról, mivel Ő már úgyis tudja azokat, és mégis, még mindig szeret. De ha magadban tartod a bűneidet, akkor tovább kell hordoznod a problémáidat is.

6. Szakíts az okkultizmussal és az okkult titkos társaságokkal! Legfőképpen a szabadkőművességgel! Az ugyanis a legdrámaibb démoni problémák oka lehet amelyek nemzedékről nemzedékre öröklődnek. Olyasmikre gondolok, mint például a testi vagy értelmi fogyatékosság. Tulajdonképpen ezeknek a dolgoknak az elhagyása már a megtérésbe beletartozik, de fontosságuk miatt külön is megemlítem őket.

7. Bocsáss meg mindenkinek! Don Bashamnek és nekem, volt évekkel ezelőtt egy közös barátunk, egy állatorvos. Neki is szabadulásra volt szüksége, de mindaddig nem tudott megszabadulni, amíg meg nem bocsátott az egész adóhivatalnak. Neki ez volt a fő problémája. Jézus azt mondta a Márk 11:25-ben, hogy amikor imádkozva megálltok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van. Ez mindenre és mindenkire kiterjed. A megbocsátás a te feladatod. Ne várj arra, hogy majd megalázkodnak, és bocsánatot kérnek tőled. Elsősorban nem őmiattuk, hanem saját magad miatt kell megbocsátanod. A másoknak való megbocsátás nem szuper-szellemiség, nem is érzelgősség, hanem jól felfogott önérdek.

8. Engedd ki magadból a démont! Erre még vissza fogunk térni, de már most elmondom, hogy passzivitással semmire sem jutsz, cselekedned kell. A legegyszerűbb amit megtehetsz az az, hogy elkezdesz kilélegezni. Mind a héber, mind a görög nyelv ugyanazt a szót használja a szellemre mint a leheletre.

Élénken emlékszem arra a kisfiúra, akit az édesanyja hozott hozzám, hogy imádkozzam érte. Négy vagy ötéves lehetett. Amikor megkérdeztem, hogy mi a baja, a mamája azt felelte, hogy ételallergia, sok élelmiszertől allergiát kap. Mire azt mondtam, hogy mint gonosz szellemmel fogok elbánni ezzel a betegséggel, ha beleegyeznek. A mama készséggel hozzájárult. Ekkor a kisfiúhoz fordultam, és egyszerű, gyermeki szavakkal elmagyaráztam neki, hogy egy gonosz szellem van benne, amelyik olyan mint egy lehelet. Mondtam neki, hogy Jézus nevében meg fogom parancsolni ennek a szellemnek, hogy jöjjön ki, tőle pedig azt várom, hogy engedje ki, vagyis amikor Jézus nevét mondom, akkor fújja ki. A legényke ott állt mint egy kis katona, amíg imádkoztam érte, s amikor azt mondtam, hogy Jézus nevében, ő nagyokat fújt. Ez volt minden. Három nap múlva visszajött a mama és arra kért, hogy érte is imádkozzam. Megkérdeztem, neki milyen problémája van.

- Szintén allergia - felelte.
- Előbb azonban mondd el, mi lett a fiaddal? - kértem. Erre elmondta, hogy hazamentek, s a fia egyenesen odament a hűtőszekrényhez, összeszedett minden addig tiltott ételt, mindegyikbe belekóstolt, és egyik sem ártott meg neki.