2016. november 30., szerda

Zsoltárok Könyve 119:121-130.

121. Cselekedtem jogot és igazságot, ne engedj át zsarolóimnak!
122. Kezeskedjél szolgádért a jóra; ne zsaroljanak engem kevélyek.
123. Szemeim epedtek segítségedért és igazságos szavadért.
124. Tégy szolgáddal szereteted szerint és törvényeidre taníts engem.
125. Szolgád vagyok, értesd meg velem, hadd ismerjem meg bizonyságaidat!
126. Ideje cselekedni az Örökkévalóért: megbontották a te tanodat.
127. Azért szeretem parancsaidat jobban aranynál és színaranynál.
128. Azért helyeslek mindenről való minden rendeletet, minden hazug ösvényt gyűlölök.
129. Csodásak a te bizonyságaid, azért megóvta azokat lelkem.
130. Szavaidnak megkezdése világít, értelmessé tesz együgyűeket.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)