2016. november 22., kedd

Zsoltárok Könyve 119:61-70.

61. Gonoszok csapatjai körülfogtak; tanodat nem felejtettem el.
62. Éjfélkor kelek föl, hogy hálát adjak neked a te igazságos ítéleteidért.
63. Társa vagyok mindazoknak, kik téged félnek és rendeleteid megőrzőinek.
64. Szereteteddel, Örökkévaló, tele van a föld, törvényeidre taníts engem.
65. Jót tettél szolgáddal, Örökkévaló, a te igéd szerint.
66. Jó értelemre és tudásra taníts engem, mert hittem parancsaidban.
67. Mielőtt sanyarogtam, tévelygő voltam, de most megőrzöm a szavadat.
68. Jó vagy te és jótevő: taníts engem törvényeidre!
69. Rám fogtak hazugságot a kevélyek, én egész szívvel megóvom rendeleteidet.
70. Eltompult mint hájtól a szívük, én tanodban gyönyörködtem.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)