2016. november 8., kedd

Derek Prince - A szabadulás alaptanításai 11.

Ezt a részt a téma legfontosabb gyakorlati kérdésének megválaszolásával kezdjük. Nagyon sok embert foglalkoztat: Hogyan jutnak be a démonok az ember személyiségébe és életébe? Válaszom saját tapasztalataimon alapul és semmiképpen nem állítom, hogy tökéletesen teljes. Hét különböző módot fogok felsorolni, ahogy a démonok betudnak jutni az emberbe.

1. Okkult „háttér"

Valahol a családod történetében jelen volt az okkultizmus. Amikor okkultizmusról beszélünk, tudnunk kell hogy hamis istenekről van szó. Ez tehát az első két parancsolat megszegését jelenti: "Ne legyenek né­ked idegen isteneid Énelőttem, és ne csinálj magadnak faragott képeket és ne imádd azokat." A bálványimádás minden formája automatikusan démonokkal kapcsolja össze az embert, s az első két parancsolattal kapcsolatban azt mondta az Úr, hogy megbünteti az apák vétkét harmad- és negyedíziglen. Nem hiszem, hogy ez a többi parancsolattal kapcsolatban is érvényes lenne. Tehát ha apád, nagyapád, dédnagyapád vagy más közeli rokonod okkultizmussal, hamis vallással vagy bálványimádással volt kapcsolatban, akkor ez ajtót nyitott a gonosz szellemek számára a te életedben is.

Most talán azt mondod, hogy ez nem igazságos. Valóban, az ördög nem igazságos. Szeretném, ha megértenéd, hogy senki sem kárhoztat téged azért, mert problémában vagy. A kárhoztató ítélet csak akkor jön rád, ha visszautasítod a megoldást. A kárhoztatásnak ez az oka.

2. Ha te magad voltál kapcsolatban okkultizmussal

Van egy angol mondás: annak, aki az ördöggel eszik egy tálból, hosszú nyelű kanálra van szüksége. Az igazság azonban az, hogy nincs olyan kanál amelynek elég hosszú lenne a nyele ahhoz, hogy megőrizzen téged az ördögtől, ha egy tálból eszel vele. Odaadod neki a kisujjad, és mielőtt észrevennéd, bekapja az egész karod. Nem lehet biztonságban az ember, ha okkultizmussal van kapcsolata.

Mózes ötödik könyvének tizennyolcadik fejezetéből a tizedik versszakból olvasok: „Ne találtassék teközötted; aki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön." Ez a pogány isteneknek bemutatott gyermekáldozatot jelenti, azt, amikor az élő gyerekeket bevetették a tűzbe. Nagyon fontos meglátnunk azt, hogy a többi dolgot, ami ez­után következik, Isten ugyanabban a kategóriában, ugyanabban a felsorolásban említi, mint a gyermekek tűzön való feláldozását pogány isteneknek. „Ne talál­tassák teközötted, aki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló, se bűbájos, se ördöngösöktől tudakozó, se titokfejtő, se halottidéző." Ez meglehetősen átfogó lista. Azt hiszem, az okkult praktikák mindegyike benne foglaltatik. „Mert mind utálja az Úr aki ezeket míveli."

Sok keresztény játszadozik horoszkópokkal, s azt gondolják, hogy ezek ártalmatlanok. Hadd mondjam el, hogy ha Mózes idejében játszadoztál volna ho­roszkópokkal, a mózesi törvény szerint halál várt vol­na rád. Ez Isten válasza az efféle foglalatosságokra.