2016. november 11., péntek

Németh Sándor - Isten Igéjének hatalma

A keresztény élet és szolgálat akkor válik gyümölcsözővé, a Szentlélek akkor működik hatékonyan az emberek életében, ha a középpontban Isten Igéjének hirdetése és tanítása áll. Az Isten áldásaiból való részesedés, és szellemi fejlődésünk, növekedésünk első legfontosabb feltételeként hinnünk kell abban, hogy a Szentírás Isten Igéjének írott formája. Pál apostol Timóteushoz írt második levelében kijelenti, hogy az Írás szerzője a Szentlélek; ezért a teljes Szentírás olvasásakor Isten lehelete, szelleme folyamatosan megérint bennünket. A Názáreti Jézus Krisztus a Kísértővel szemben mindhárom alkalommal az Írásból idézett, ami azt jelenti, hogy elfogadta az Írás abszolút tekintélyét. Az Isten Igéjével való rendszeres táplálkozás, közösség eredménye a gyümölcsöző, produktív élet, amely mások számára is áldást jelent.