2016. november 18., péntek

Zsoltárok Könyve 119:41-50.

41. Jöjjenek rám kegyelmeid, oh Örökkévaló, segedelmed szavad szerint!
42. Hogy megfelelhessek gyalázómnak; mert bíztam a te igédben.
43. Ne ragadd ki az igazság szavát szájamból fölötte nagyon, mert ítéleteidre várakozom.
44. Hogy megőrizhessem tanodat állandóan, mindörökké.
45. Hogy járhassak tág téren, mert rendeleteidet kerestem.
46. Hogy beszélhessek bizonyságaidról királyoknak előtte s ne szégyenkezzem.
47. Majd gyönyörködöm parancsaidban, melyeket szeretek;
48. s fölemelem kezeimet parancsaidhoz, melyeket szeretek, hogy elmélkedjem törvényeiden.
49. Emlékezzél a szolgádnak jutott igéről, mivelhogy engem reméltettél.
50. Ez vigasztalásom nyomorúságomban: hogy szavad fölélesztett engem.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)