2016. november 21., hétfő

Zsoltárok Könyve 119:51-60.

51. Kevélyek csúfoltak engem fölötte nagyon; tanodtól nem hajoltam el.
52. Gondoltam öröktől fogva való ítéleteidre, Örökkévaló, és megvigasztalódtam.
53. Forróság ragadott meg engem a gonoszok miatt, kik elhagyták tanodat.
54. Dalok voltak nekem törvényeid jövevénységem házában.
55. Gondoltam éjjel nevedre, a megőriztem tanodat.
56. Ez jutott nekem, mert megóvtam rendeleteidet.
57. Osztályrészem, oh Örökkévaló – úgy mondtam – hogy megőrzöm szavaidat.
58. Könyörögtem előtted egész szívvel kegyelmezz nekem szavad szerint!
59. Elgondoltam útjaimat s visszatérítettem lábaimat bizonyságaidhoz.
60. Siettem és nem késedelmeztem, hogy megőrizzem parancsaidat.

IMIT fordítás. (Az IMIT Bibliát, 1898-1907 között jelentette meg az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. Zsidó rabbik által fordított Ószövetség magyarul.)