2012. december 26., szerda

Tom Marshall - A bukott én 1.


VÉGÜLIS MI TÖRTÉNT A KERTBEN?

            Már érezzük, hogy valami komoly dolog történt az emberrel, ami azt idézte elő, hogy az ember természetében rejlő mély és erőteljes hajtóerők romboló módon működjenek, noha eredetileg Isten azokat teremtő céllal helyezte oda. Az ember egy olyan gépre hasonlít, amit ledöntöttek alapjáról, de motorja még jár, kerekei forognak, dugattyúi pumpálnak, forgattyúi pörögnek. Sehova sem jut, semmit nem végez el, veszélyezteti önmagát és maga körül mindent. Vissza kell lapoznunk az 1Mózes 3-hoz, hogy meglássuk, mi történt valójában az Isten képére és ha­son­la­tos­sá­gá­ra teremtett emberrel.
            
A Bukás bibliai feljegyzésében találunk egy döbbenetes dolgot. A Sátán, a világ leginkább énközpontú lénye odajön Évához, és Istent önzéssel vádolja. Azt mondja: "Isten mindent meg akar kapni tőletek, amit csak tud, de vajon megosztozik-e veletek a jó és rossz tudásának fáján? Nem valószínű." "Hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek arról, megnyilatkoznak a ti szemeitek és olyanok lesztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói." (1Mózes 3:5.).
Az Éva elé táruló fantasztikus lehetőség ezt jelentette: miért vesztegetnéd szeretetedet Istenre, aki azt nem becsüli? Nyúlj a tiltott gyümölcs után, akkor a magad Istene lehetsz. Akkor a szeretet természetedben lévő egész hatalmas forrása a te szolgálatodra állhat.
    
Nagyban félreértjük az ember alapproblémáját, ha azt gondoljuk, hogy az első bűn csak engedetlenség volt. Ezt általában így tanultuk eddig. A bűn először is igazságtalanság volt, nem engedetlenség, noha bejött az engedetlenség is. Tudod, az ember olyasmit vett kézbe, amiről Isten azt mondta: "Ez az Enyém. A kertben az összes többi fa a tiétek, de ez csak az Enyém." Az ember nem akart belenyugodni, hogy valamit nem szerezhet meg. Jogtalanul átlépte azt a vonalat, amit Isten húzott meg. Kihágott; elvett valamit, ami nem az övé, hogy kielégítse saját énjét. Már kis gyerekekben is látjuk ugyanezt. Egy gyereknek nem az engedelmesség, hanem az igazság leckéjét a legnehezebb megtanulni. "Ezt nem tarthatod meg; nem a tiéd", vagy "Nem lehet az összes édesség a tiéd; hagyni kell más gyereknek is."
    
A jó és gonosz tudás fájának gyümölcse csodálatos lehetőségeket tartogatott: élelmet, gyönyörűséget és bölcsességet. Ez összhangban van az ember valóságos és Isten teremtette szükségleteivel: az élet, a szeretet és a bölcsesség iránti igénnyel. A megtévesztés az volt, hogy ezeket a dolgokat sosem tartalmazta a jó és gonosz tudásának fája. Ezeket csak az Élet Fájáról, aki Krisztus, lehet megszerezni, semmi más forrásból.

            "Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága."     (János 1:4.)

            "Járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket..."   (Efézus 5:2.)

            "(Krisztusban) ...van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve."
(Kolossé 2:3.)

Ha azonban az ember az Élet Fájáról evett volna, ez azt jelentette volna a számára, hogy teljes szívével, teljes lelkével, teljes elméjével és minden erejével szeretnie kell Istent. Ebben a döntésben hogy Istennek adja szeretetét, vagy önmagára irányítja próbáltatott meg az ember és végül is elbukott.

A BUKÁS HATÁSAI

            A Bukás gyökeresen hatott az ember természetének belső szerkezetére és ennek következtében az ember összes kifelé irányuló kapcsolatára is.
            
Először is az emberi én a mélyen belétáplált szeretetet maga felé irányította, így az emberből önző, énközpontú lény lett.
Ez már az 1Mózes 3:6-ból megmutatkozik. A gyümölcs jó volt eledelnek (Éva számára); gyönyörködtette (Éva) szemeit és kívánatos volt, hogy (őt) bölccsé tegye. Isten még csak számításba sem jött.
            
Másodszor: bűnének közvetlen következményeként az ember elvesztette közösségét és kapcsolatát Istennel. A halál állapotába zuhant, nem járulhatott többé az Élet Fájához.
"És monda az Úr Isten: Íme az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakasszon az Élet Fájáról is, hogy egyék, s örökké éljen: Kiküldte őt az Úr Isten az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. És kiűzte az embert, és oda helyeztette az Éden kertjének keleti oldala felől a Kerubokat és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az Élet Fájának útját."   (1Mózes 3:22-24.)

A kiűzetés Isten kegyelmének a jele. Ha Isten megosztotta volna szeretetét és dicsőségét az emberrel akkor, mikor az ember a szeretetet ennyire önmagára összpontosítja, ezáltal az emberi én démonikus módon felfuvalkodott volna. Az ember megtestesült ördöggé vált volna és lehetetlen lett volna megváltani.
Az ember tehát kiűzetett a kertből, amíg bűne problémája meg nem oldódik. Azt, hogy az ember a jövőben az Élet Fájához járulhasson, most csak egy másik fa, a Golgota fája biztosíthatja.