2012. december 16., vasárnap

Tom Marshall - Az újszövetségi szabadság megtapasztalása 4.


A szívünkre írt törvény: A Szent Szellem újra és újra ölben visz át minket az önzetlen Szeretet törvényén ütött réseken, s ha engedünk Neki, Ő szívünkbe írja e törvény egy részét. Hadd mondjam: amikor Ő ezt a törvényt szívünkbe írja, attól fogva azon a ponton mindig nagyon lágy lesz lelkiismeretünk.

Emlékszem, röviddel Szent Szellem keresztségem után egy este elmentem feleségemmel egy kis közösség összejövetelére az otthonunk közelében. Azok a drága szentek olyan zajosak voltak, hogy sehogyan sem tudtam összeszedni gondolataimat. Ez az egész nagyon új volt nekem és egész este azt kívántam, hogy csak legalább annyira lettek volna csendesek, hogy gondolkodni tudjak!
Eléggé magamon kívül voltam, amikor hazamentem. Épp a fürdőszobában mostam a kezemet, amikor az Úr így szólt hozzám: "Ma este kritikus voltál." Ez annyira váratlan volt, hogy még mentséget sem kerestem!
Azt feleltem: "Igen Uram, így van, kritikus voltam." "Na és kit bíráltál?" - kérdezte az Úr. Le voltam taglózva: "Uram, Téged bíráltalak." Ez így volt igaz. Ott volt az Úr és népe, mélységesen élvezték egymás jelenlétét és ott voltam én, tele mindkettőjük iránt ócsárló, sértődős bírálattal. Ott, a fürdőszobánk kövén térdre kellett esnem és bocsánatot kellett kérnem az Úrtól.
            
Akkor este a Szent Szellem egy törvényt írt a szívembe, s ez a törvény megszabadított attól, hogy Isten szentjeit amiatt bíráljam, hogy hogyan imádják Urukat. Tőlem lehetnek olyan zajosak, vagy csendesek, amilyenek csak akarnak. Szabadon kapcsolódhatok mindkettőhöz. Nem azért, mert őrizkedem a bíráskodástól, hanem mert van evvel kapcsolatban egy törvény a szívemben és ez a bennem lévő törvény szabaddá tesz.
Tudatosan meg kell tanulnunk, hogy ezügyben a Szellem kezére bízzuk magunkat. Talán még ennél is nehezebb egymást a Szent Szellemre bíznunk, hogy Ő a Maga módján, a Maga idejében munkálkodjon a másikban. Az a furcsa elképzelésünk van, hogy a Szent Szellemre felügyelnünk kell, hogy feladatát megfelelően végezze.
Néha talán nagyon kicsinek tűnő kérdésben vesz minket kezelésbe és egy ideig mellőz dolgokat, amelyeket mi vagy a minket figyelők sokkal fontosabbnak tartanak.
            
Emlékszem, egyszer egy reggelen a munkahelyem kávézójába mentem. Amint leültem, egy férfi az asztalnál épp egy történetet mesélt s mikor befejezte, nekem is eszembe jutott valami, ami velem történt. Elképzelheted, mit csináltam. A valósághoz képest kicsit kikerekítettem történetemet, kiszíneztem egy-két dologgal, ami igaz sem volt, s ettől humorosabb lett a beszámoló. Aztán hirtelen az Úr oly erősen meggyőzött ennek helytelenségéről, hogy ott kellett hagynom a teámat, hogy elrendezzem ezt Vele.
 Nos, ha ezt néhány helyen elmondanám, az emberek azt gondolnák: "Micsoda szentfazék! Egy kicsit túloz és a Szent Szellem máris meggyőzi!" Nem ez a lényeg. Voltak és vannak életemben sokkal nagyobb kérdések is, amelyekkel az Úr még nem állított szembe. Aznap azonban a hazugságokkal kapcsolatos törvényt akarta szívembe írni. Amikor megengedjük Neki, hogy ilyen kegyelmes, isteni módon kezdeményezzen és megtanulunk felelni arra, amit Isten az életünkben tesz, akkor a dolgok elintéződnek, a problémák megoldódnak, s valami tökéletesedik.
            
Valójában a dicsőség egyik fokozatáról a másikra változunk el, de mindig a szabadság felé "mert ahol az Úr Szelleme, ott a szabadság" (2Kor. 3:17.). Szabadon élhetünk, önkénytelenül és hitelesen, lényünkből fakadóan. Szabadon és természetesen reagálhatunk a bennünk lévő törvény vezetésére és felfedezzük, hogy az engedelmességnek nem csak lehetségesnek, hanem természetesnek is kell lennie Isten gyermeke számára.