2012. december 2., vasárnap

Simon Wiesenthal - Eichmann felkutatása 6.


1951 őszén megjelent irodámban egy karcsú, negyvenes évei derekán járó férfi, modora éppoly kifogástalan, mint a ruházata. Kurtán meghajolt – közben kis híján összeütötte a bokáját –, majd felmutatta a névjegyét. Neve Heinrich von Klimrod, és egy hajdani SS-ekből álló bécsi csoportot képvisel, amely már régóta érdeklődéssel és csodálattal figyeli munkásságomat. Látni való volt, hogy olyan légkört szeretne teremteni, mintha hasonszőrűek beszélgetnének. Elvégre valamennyien profik vagyunk, és mondhatni, merő véletlen, hogy más-más oldalon állunk; magasabb szempontból tekintve, a közös vonások a mérvadók. – Az ön érdekei és a mieink egy ponton találkoznak. Ön meg akarja találni Eichmannt, hogy bíróság elé állítsa. Mi pedig Eichmann aranyát akarjuk. Nézetem szerint mód nyílnék a mindkettőnk számára előnyös együttműködésre.
  Valóban, mi lehetett volna ennél természetesebb? A kifogástalan modorú, feddhetetlen urak meg akarták szerezni azt az aranyat, amelyet Eichmann poroszlói a meggyilkolt zsidók szájából tördeltek ki; ennek érdekében még arra is készen álltak, hogy együttműködjenek egy zsidóval, és kiszolgáltassák neki egykori kollégájukat. Végre is az már elvégezte a maga munkáját – azt a piszkos munkát, amelytől von Klimrod urat megkímélte a sors. Most pedig itt az ideje, hogy úriemberekhez illőn megkössük az üzletet. – Mi rengeteget tudunk Eichmann szökéséről. Tudjuk, hogy két pap volt a segítségére: Weber páter és Benedetti páter. Ismerjük azt a kapucinus kolostort, ahol meghúzta magát. Igaz, azt nem tudjuk, hogy most milyen nevet visel, de sok bajtársunk van Dél-Amerikában, akik segíteni tudnának. Nos, mit szól az ajánlatomhoz?
  
Azt hiszem, von Klimrod úr a mai napig sem érti, hogy is lehetett elvetni egy ilyen ajánlatot. Ámbár beszélgetésünk során többször is elismerte, hogy „idealista” vagyok – hamar rájött, hogy a „profi”-trükkre nem harapok rá –, nem fogta fel, hogy az idealizmus nem szentesít minden eszközt. A saját zsebembe talán még bele is nyúltam volna, ha von Klimrod segítségével hozzáférhetek Eichmannhoz, de azt, hogy a meggyilkolt testvéreim szájából származó aranyat átengedjem neki, hullagyalázásnak éreztem volna. Ám az ilyen fogalmak, mint meggyalázás vagy szégyenérzet, alighanem hiányoztak erkölcsi kódexéből. Mindenesetre értetlenül hagyta el az irodámat.
  Fél év telt el, míg valaki ismét szóba hozta előttem Eichmannt: egy altausseei ismerősöm közölte, hogy Veronika Eichmann-Liebl a fiaival együtt eltűnt. A tanév kellős közepén vette ki az iskolából a gyerekeket, noha bizonyítvány nélkül semmilyen más osztrák vagy német iskolába nem iratkozhattak volna be. A lakbért ugyan továbbra is átutalták, és bútort sem szállítottak el a házból, ahogyan költözködéskor szokás, de a szomszédok rögtön gyanították az igazságot: Eichmann-né távozni készül, feltehetően Dél-Amerikába, pontosabban – így szólt a fáma – Brazíliába.
  
A döntő adat egy öreg osztrák bárótól származott, akivel a bélyeggyűjtők klubjában ismerkedtem meg. Egy napon meghívott otthonába, hogy megmutassa gyűjteményét. Ennek során szóba került a náci korszak is. Ő maga az Abwehrnél dolgozott, Canaris tengernagy beosztottjaként, és katolikus-monarchista meggyőződése miatt mindig szkeptikusan szemlélte a nácikat. Amikor megtudta, mivel foglalkozom mostanában, felállt, és így szólt: – Azt hiszem, mutathatok valamit, ami bizonyára érdekli. – Azzal egy halom könyv és iromány közül előhúzott egy kék légiposta-borítékot: – Ezt egy katona bajtársam írta, aki Buenos Airesben él, és jelenleg Perón elnök mellett dolgozik mint tanácsadó. Rendszeresen levelezünk, és egyszer megkérdeztem tőle, nem találkozott-e közös ismerősökkel. Nézze csak, mit válaszolt. – Odanyújtotta a levelet, és ujjával az utolsó bekezdésre mutatott – nekem pedig a lélegzetem is elállt a szavak olvastán: – „Láttam azt a nyomorult disznó Eichmannt, aki a zsidóknak dirigált: Buenos Aires közelében él, és a vízműveknél dolgozik.”
  Jól tudtam, hogy ezzel saját egyéni lehetőségeim kimerültek. Perón Argentínájában a nácik tekintélyes politikai hatalomra tettek szert, ők szervezték meg az argentin hadsereget, szakértőként működtek közre az ország iparosításában, és pénzük növelte a helyi bankok likviditását. Argentínában Eichmann teljes biztonságban érezhette magát – én pedig mint ellenfél túl könnyű fajsúlyú lettem.
  
Megtanácskoztam a dolgot Arie Eschellel, Izrael bécsi konzuljával, és ő megkért, hogy készítsek értesüléseimről összefoglaló jelentést a Zsidó Világkongresszus számára. A jelentés lényegében megegyezett Eichmann-dossziém tartalmával; az elején megírtam, mit tudtam meg Eichmann személyiségéről, befejezésül pedig utaltam a bárótól kapott információra. Mellékeltem néhány kézírásmintát, valamint a birtokunkban lévő fényképet.
  A jelentés egyik példányát New Yorkba küldtem, dr. Nachum Goldmann-nak, a Zsidó Világkongresszus elnökének, a másikat Izrael bécsi konzulátusa kapta. Izraelből semmiféle válasz nem érkezett, s a New York-i visszhang is két hónapot váratott magára. Goldmann nevében egy Kalmanowitz nevű rabbi nyugtázta a küldeményt, hozzátéve, hogy szeretné tudni Eichmann pontos címét Buenos Airesben. Azt feleltem, hogy szívesen elküldök egy embert Argentínába, ha fedezik az útiköltséget, és kiutalnak még ötszáz dollárt a további kiadásokra. Kalmanowitz rabbi azt válaszolta, hogy pénz, az nincs, különben is az FBI azt közölte dr. Goldmann-nal, hogy Eichmann Damaszkuszban tartózkodik, Szíria pedig úgysem adná ki, mivel ott a zsidók ellen elkövetett gyilkosság nem számít büntetendő cselekménynek.