2012. december 16., vasárnap

Derek Prince - Róma levél 9. fejezet bevezető 4.


(Róm 9:6) Nem lehet pedig, hogy meghiúsult legyen az Isten beszéde. Mert nem mindnyájan izráeliták azok, kik Izráeltől valók.

Azt mondhatnánk, hogy Izrael kudarcot vallott – ez bizonyos értelemben igaz is -, de nem egészen. Isten Igéje nem vallott kudarcot, hanem elérte a célját. Azok közül, akik természet szerint zsidók, Isten nem mindenkit fogad el zsidónak.

(Róm 9:7) Sem nem mindnyájan fiak, kik az Ábrahám magvából valók; hanem: Izsákban neveztetik néked a te magod.

Ábrahámnak 2 fia volt, Ismael és Izsák. Ismael Hágártól származott, Izsák pedig Sárától. De ebben az értelemben kizárólag Izsák leszármazottai számítanak Ábrahám leszármazottainak. Tehát a kettő közül Isten kizárta az idősebbet és a fiatalabbat választotta. Nekünk, keresztényeknek Isten nem az Izrael nevet adta. Isten valójában csökkenti azoknak a számát, akiket izraelitáknak nevez, akiket Ábrahám leszármazottainak tekint.

Vagy a másik példa Ézsau és Jákób. Ézsau volt az elsőszülött, mégsem őt választotta Isten. Ebből is látszik, hogy Ézsau és Jákób tettei semmit sem számítottak. Még megszületésük előtt Isten Jákóbot választotta. Minden Isten választásától függ. Bízni kell Isten döntésében, Ő tudja, mit tesz.

(Róm 9:8) Azaz, nem a testnek fiai az Isten fiai; hanem az ígéret fiait tekinti magul.

Nem a testi származás, nem a testi öröklés miatt tartozik valaki Isten népéhez.

(1Pét 1:23) Mint a kik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, a mely él és megmarad örökké.

Isten Igéje az a mag, ami által megkapjuk a romolhatatlan, új természetünket. Az tartozik Isten népéhez, aki elfogadta Isten ígéreteit. Az ígéret Isten Igéje.

(Róm 9:9) Mert ígéretnek beszéde ez: Ez idő tájban eljövök, és Sárának fia lesz.
(Róm 9:10) Nemcsak pedig, hanem Rebeka is, ki egytől fogant méhében, Izsáktól a mi atyánktól:
(Róm 9:11) Mert mikor még meg sem születtek, sem semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek, hogy az Istennek kiválasztás szerint való végzése megmaradjon, nem cselekedetekből, hanem az elhívótól,
(Róm 9:12) Megmondatott néki, hogy: A nagyobbik szolgál a kisebbiknek.

Csak azok számítanak Ábrahám leszármazottainak, csak azok számítanak Isten népének, akik szívükben hittel elfogadták Isten Igéjét. Mai szemmel nézve Ézsau volt a jófiú és Jákób a rossz. Isten nem azokat választja ki, akiket mi választanánk, ezért választott ki minket is J.