2012. december 11., kedd

Simon Wiesenthal - Eichmann felkutatása 8.


Eichmann felkutatása azért számíthat olyan sikeres vállalkozásnak, mert akkor emlékeztette a világot a zsidók tragédiájára, amikor az emberek éppen ki akarták küszöbölni tudatukból ezt az emléket, és mert Adolf Eichmann pere után immár senkinek sem lehettek kétségei e tragédia méretei felől. Eichmann vallomása megcáfolta az „auschwitzi koholmány”-ról szóló hazugságot. S végül az Eichmann-per nyomán a világ sokkal mélyebben ismerhette meg a nemzetiszocializmus tömeggyilkosságainak gépezetét és e gépezet működtetőit. Azóta vált fogalommá „a könyökvédős gyilkos”; azóta tudjuk, hogy milliók lemészárlásához nincs szükség fanatikus, elmebetegséggel határos szadizmusra, hanem bőségesen elég hozzá a „Vezér” iránti buzgó és kötelességtudó engedelmesség; azóta tudjuk, hogy a tömeggyilkosok nem feltétlenül aszociális elemek – sőt nem is lehetnek azok –, mert az igazán nagyszabású tömeggyilkosság valójában a társadalomba tökéletesen beilleszkedő végrehajtókat feltételez.
  A tárgyaláson éppen egy amerikai újságíró ült mellettem, amikor a bíró feltette a kérdést: bűnösnek érzi-e magát a vádlott. Eichmann „nem”-mel válaszolt.
  – Ezt a kérdést voltaképpen hatmilliószor kellene feltenni neki – mondtam szomszédomnak.
  Később egész sor amerikai újságban láttam viszont ezt a megfogalmazást, lévén hogy sürgönystílusban szemlélteti az efféle perek egész problematikáját: sajnos a milliószoros gyilkosságot szinte lehetetlen érzelmileg úgy tálalni, hogy az emberek konkrét, meghatározott személy elleni, csak éppen több millió esetben elkövetett gyilkosságként fogják fel.
  
Ausztriában – és világszerte – egy időben heves viták zajlottak a büntetőjog értelméről. Christian Broda igazságügy-miniszter, akinek e könyvben majd egy teljes fejezetet szentelek, azt az álláspontot képviselte, hogy az emberséges büntetőjog csakis reszocializálásra törekedhet. Ezen az alapon Adolf Eichmannt nem kellett volna elmarasztalni. Ő teljes mértékben beilleszkedett az argentin társadalomba; dolgozott, rendezett családi körülmények között élt, jó apja volt gyermekeinek. Arra sem lehetett számítani, hogy további életében ismét gázba küldene zsidókat. Egy televíziós vita során meg is kérdezték Brodától: ha a büntetőjog egyetlen célja a reszocializálás, miért kellett akkor Eichmannt elítélni? Az igazságügy-miniszter tanácstalan volt. Ha az ő elméletét fogadják el, a náci gyilkosok békésen üldögélhettek volna argentínai, brazíliai, uruguayi vagy paraguayi villáikban; legföljebb abban lehetett volna bízni, hogy saját lelkiismeretük válik börtönükké. Mindenesetre kétlem, hogy Eichmann-nál ez bekövetkezett volna. Pere alatt egyetlenegyszer, a tárgyalás negyvenötödik napján hangzott el szájából egy mondat, amely valamilyen belső rezdülésre utal: „El kell ismernem, hogy a zsidók megsemmisítését ma az egyik legsúlyosabb bűntettnek tartom az emberiség történetében. De hiába, megtörtént, és minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy még egyszer ne ismétlődhessék meg.” Vajon őszintén gondolta-e, vagy csak ügyvédje tanácsát fogadta meg, hátha ily módon elkerülheti a halálbüntetést, azt már nem tudom.
  
És mégis: hálásnak kell lennünk ezért a mondatért. Hiszen a treblinkai megsemmisítő tábor parancsnoka az NSZK-ban tartott tárgyalásán azzal akart együttérzést kelteni, hogy kijelentette: azért kellett a zsidókat elgázosítania, mert különben a táborban nem lett volna elegendő férőhely. Ezt az embert Franz Stanglnak hívták. Ha elmondom, miként bukkantam a nyomára, kiderül egy s más a volt SS-tagok úgynevezett lelkiismeretéről.