2012. március 29., csütörtök

Ruff Tibor - Egyház és korszellem 3.

Az elsõ tanács: tûzben tisztított arany

Elõször is: vegyünk tõle tûzben megtisztított aranyat! A tûzben megtisztított arany a Bibliában a Szent Szellemben megtisztított hitet jelenti, valamint – Péter 1. levelében – a megpróbáltatásokban edzett hitet is. Ha ugyanis az ember rádöbben arra, hogy az anyagi jólét és az ismeret még nem teszi teljes értékû kereszténnyé, és szembesül azzal, hogy a prófétákhoz, Pálhoz, az apostolokhoz képest még milyen alacsony szinten áll erõben éppúgy, mint odaszántságban, áldozatkészségben és szeretetben; és ha rájön, hogy e mostani kor embereként hozzájuk képest valóban szellemileg „nyomorult, nyavalyás, szegény, vak és meztelen” – akkor arra is rádöbben, hogy a maga erejébõl sohasem lesz képes felzárkózni arra a szintre, ahol a hitnek ezek a hõsei éltek. Ez a felismerés azonban az embert „a Szellem koldusává” teszi: ráébred, hogy a Szent Szellemmel való teljes betöltekezés nélkül, a Szellem vezetése nélkül nem lehet szellemileg épségben túlélni a mai kort. A saját erõnk annyira nem elegendõ ehhez, hogy teljesen függésbe kell kerülnünk a Szent Szellemtõl, és szinte minden azon múlik, be tudunk-e újra meg újra teljesedni Vele, hiszen még helyesen értelmezni és megtartani az Igét is csak általa tudjuk. És „boldogok a Szellem koldusai, mert övék a mennyek királysága” (Mt 5:3). Így vehetünk tûzben megpróbált aranyat.

A Szent Szellemmel való igazi és teljes beteljesedés annyira fontos üzenet az utolsó idõk Egyházának, hogy nem lehet túlhangsúlyozni, bár sok hívõ azt hiszi, már mindent tud errõl, holott még csak „bokáig érõ vízben” tocsog. Jézus is szól errõl eszkatológiai beszédében, a tíz szûz példázatában (Mt 25:1–13), amely – a szövegösszefüggés alapján – szintén egyértelmûen errõl a korszakról szól. Erre késõbb részletesen kitérek majd.

A második tanács: fehér ruha

Jézus laodikeiaiaknak adott második tanácsa szerint ebben a korszakban a hívõknek nagy gondot kell arra fordítaniuk, hogy fehér ruhákat vegyenek Tõle, és ne látsszon ki a meztelenségük szégyene. A Jelenések könyve egyértelmûen megadja ennek a szimbólumnak a jelentését: „a fehér lenvászon a szentek igazságos cselekedetei” . (Jel 19:8) A görög dikaiómata pontosabban törvényes, jogszerû tetteket jelent. Itt is megerõsíti tehát Jézus, hogy különösen ügyelnünk kell ebben az idõben a korrekt, törvényes magatartásra magánjellegû, egyházi, üzleti és egyéb kapcsolatainkban egyaránt, mivel a korszakra a törvénytelenség, az inkorrektség eláradása a jellemzõ, különösen a világban – de ez az Egyházra is nyomást gyakorol, ott is megjelenik.

A harmadik tanács: szemkenõcs

Jézus harmadik tanácsa szerint pedig a szellemi vakság ellen „szemkenõcsöt” kell használnunk. A „kenet” a Szentírásban szintén a Szent Szellem szimbóluma, itt azonban a látásunkkal van kapcsolatba hozva, ez tehát különösen a kijelentés (kinyilatkoztatás, apokalüpszisz) szellemét, szellemi ajándékait jelenti. Ebben a korszakban, amikor a világ a legnagyobb sötétségbe merül, kiemelten fontos az eligazodáshoz a Szent Szellem kijelentése által megelevenített Ige keresése, befogadása, megtartása, mivel a látást akarja ellopni a Sátán, tudva, hogy „mennyei látás nélkül a nép elvadul” (Péld 29:18).

Jézus ezután megerõsíti még, hogy visszaérkezése küszöbön áll, majd a többi korszak gyõzteseihez képest is kiemelkedõen nagy jutalmat: a saját trónszékébe való beülést és uralkodást ígér a gyõzteseknek – s ezzel véget is érnek a laodikeiai gyülekezetnek adott tanácsok.

Jézus azonban máshol is beszél az Egyház utolsó korszakáról.