2012. március 10., szombat

Rodney H. Browne - Bízd Istenre az életedet

Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj. 4 Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. 5 Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál Benne, majd Ő teljesíti. 6 Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. 7 Csillapodjál le az Úrban és várjad őt; ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki álnok tanácsokat követ. 8 Szünj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet; ne bosszankodjál, csak rosszra vinne! 9 Mert az elvetemültek kivágattatnak; de akik az Urat várják, öröklik a földet. 10 Egy kevés idő még és nincs gonosz; nézed a helyét és nincsen ott. 11 A szelídek pedig öröklik a földet és gyönyörködnek nagy békességben. Zsoltár 37:3-11

3. vers: Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj. Ha egyedül Istenbe helyezzük bizalmunkat, nem pedig emberek segítségébe, ill. bölcsességébe, akkor bírni fogjuk az Úr védelmét, jóakaratát és ellátását. Ha valóban hiszünk Istenben és az Ő Igéjében, akkor az lesz a fontos számunkra, hogy engedelmességünk, jó cselekedeteink által Neki tetsszünk, és hogy mindent az Ő kezébe tegyünk. Nem várhatjuk, hogy Isten minden áldása ránk szálljon, ha nem engedelmeskedünk egészen az Ő parancsolatainak. Ha engedelmeskedünk Isten minden parancsolatának, akkor jogosultak vagyunk arra, hogy az Ő ígéretei beteljenek rajtunk.

4. vers: Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Minden ember szíve mélyén rejtett vágyak és titkos kívánságok vannak. Nem testi, gonosz, ill. istentelen kívánságok, hanem olyan dolgok, amelyek sokat jelentenek a számunkra, dolgok, amelyek a bensőnk mélyéről fakadnak. Úgy gondoljuk, hogy ezeket a kívánságokat mi találjuk ki, azonban az Úr képes arra, hogy olyan dolgokat helyezzen a szívünkbe, amelyek megegyeznek az Ő ránk vonatkozó tervével - amik valóban boldoggá és elégedetté tesznek bennünket. Amíg a saját fejünk után megyünk, addig mindig hiábavaló álmokat fogunk hajszolni, de ha mélyen magunkba nézünk, meg fogjuk látni azokat a dolgokat, amelyek képesek számunkra igazi elégedettséget adni. Annak titka, hogy ezen dolgok valóságában járjunk az, hogy gyönyörködünk az Úrban és egyedül Őneki kötelezzük el magunkat - mindent, amink van, mindent, amit teszünk. A valakiben való "gyönyörködés" azt jelenti, hogy nagy gyönyörűséget és örömöt tapasztalunk meg annak a személynek a jelenlétében. Ez csak abban az esetben valósul meg, ha valakit elég jól ismerünk, tehát ahhoz, hogy az Úrban gyönyörködni tudjunk, jobban kell annál ismernünk, mint amennyire most ismerjük. Ez egy életre szóló kutatásunk - hogy jobban ismerjük Istent ma, mint ahogy tegnap ismertük. Minél jobban megismerjük Őt, annál jobban tudatában leszünk, és annál jobban meg leszünk győződve az Ő irántunk való nagy szeretetéről, és annál jobban fogunk gyönyörködni Benne!

A "rábízni" szó annyit jelent: átruházni, helyezni. A Példabeszédek 16:3-ban a következőt olvassuk: "Bízzad az Úrra a te dolgaidat; és a te gondolataid véghez mennek."

Rábízni magunkat az Úrra azt jelenti, hogy mindent Rábízunk - az életünket; mindent, ami kapcsolatban van velünk; családunkat, munkánkat/karrierünket/szolgálatunkat, vagyonunkat, az életben való választásainkat. Az Úrnak való elkötelezésünk azt jelenti, hogy teljesen és egészében bízunk Benne, elhisszük, hogy Ő jobban tud gondoskodni rólunk, mint mi! Ha mindezt megtesszük, akkor a továbbiakban csak annyit kell tennünk, hogy türelmesen várjuk, hogy Ő kimunkálja a legjobbat a számunkra! Ez nem a dolgok halogatása vagy feladása, hanem hit - hit Isten akaratában, hit Isten tervében ahelyett, hogy a magunk elképzeléseit akarnánk megvalósítani. Nem tétlenül ülünk, azt tesszük, amit Ő mond, jót cselekedünk és áldás csatornái vagyunk ott, ahova az Úr helyezett. Amíg Isten tervét cselekedjük, Ő azon dolgozik, hogy megadja kívánságainkat és szívünk titkos kéréseit!

7. és 8. vers. "Csillapodjál le az Úrban és várjad őt; ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki álnok tanácsokat követ. 8 Szünj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet; ne bosszankodjál, csak rosszra vinne!"

Csillapodjál le. Nyugodjál meg. Várj. Ne nyugtalankodj. Szűnj meg a haragtól és hagyd el a haragoskodást. Mindezek az Úrban és az Ő Igéjében való nagy bizalmat kívánnak meg. A legtöbb ember úgy él, hogy eszeveszetten azon dolgozik, hogy a saját akaratát valósítsa meg. Feszültek és idegesek; türelmetlenek és rohannak, és ha nem terv szerint mennek a dolgok, begurulnak és csalódottak lesznek. Ez tönkreteszi az egészségüket, a kapcsolataikat, végül életminőségüket, majd le is rövidíti az életüket. Ezek az emberek rövidebb, nehezebb életet élnek, mert nem fogják és nem akarják Istenre bízni az életüket. Még olyanok is vannak, akik tudatosan cselekszik a rosszat csak azért, hogy céljaikat elérjék, azonban ez katasztrófához és romláshoz vezet.

A "megnyugodni" szó itt a következőt jelenti: csendben lenni, lecsillapodni, megállni, hallgatni, késlekedni, várakozni, szünetelni, csökkenteni, kikapcsolni, eltűrni, lecsendesíteni magunkat. Más szavakkal: nyugodtan le kell mondanunk, és el kell hagynunk mindent és átadni Isten kezébe. Mély lélegzetet kell vennünk, lazítanunk kell és az életünket Isten hozzáértő kezébe kell tennünk! A Szentírásban azt az utasítást kapjuk, hogy "várjuk Őt", ill. hagyatkozzunk rá. Ezt azt jelenti, hogy el kell döntened, hogy márpedig Isten válaszolni fog neked! Várd Isten válaszát!

A harag és az aggodalom, ill. a nyugtalanság nagyon romboló érzelmek. Ha mérgesek vagy aggódóak vagyunk, azt mutatjuk be, hogy nincs hitünk Isten szeretetében, ill. ellátásában; emberi erőben bízunk; nem igazán hisszük el, hogy Isten mindent a kezében tart! Az Úr azt mondja, hogy ne aggódjunk, hanem hogy minden terhünket Őreá vessük, mert Ő gondot visel rólunk, szemmel tart bennünket és vigyáz ránk! Ha állandóan a problémáidon gondolkodsz, akkor nyugtalan és dühös leszel. De ha Istenre és az Ő jóságára nézel, akkor békességet fogsz találni. El kell döntened, hogy mire fogod helyezni a tekintetedet!