2012. március 19., hétfő

Kenneth Copeland: A bővölködés törvényei 13.

Közben megtanultam, hogy a problémáim között másokról se feledkezzem meg. Adakoztam nekik, foglalkozni kezdtem velük. Amikor elkezdtem az adakozást, hirtelen rádöbbentem, hogy milyen rengeteg még a dolgom Isten munkájában! Évek teltek el, és úgy éreztem, hátralékban vagyok. Amikor eljutsz erre a pontra, ha kell, Isten a mennyet és a földet is megrázza, hogy elérjen.

Sok keresztény elméjében motoszkál a nagy kérdés, hogy származhat-e anyagi "áldás" a Sátántól? Bár sokszor úgy tűnik, hogy az istenteleneknél van az összes pénz, de ez mégsem igaz így. Több rejtett gazdagság létezik, mint amennyinek ők valaha is a birtokába jutnak. A Biblia világosan beszél arról, hogy Isten nekünk adja a világ rejtett gazdagságát, a titkos helyek elrejtett javait (lásd Ésa.45,3). Elmondja nekünk, hogy "...a bűnösnek marhái eltétetnek az igaz számára" (Péld 13,~2). Akkor miért a bűnös rendelkezik felettük? Azért, mert Isten pénzügyi törvénye körül vannak bizonyos tényezők, amelyek addig nem érvényesülnek, amíg működésbe nem hozzák őket. Izrael példája bizonyítja ezt.
Isten megtanított bizonyos dolgokat Ábrahámnak, amelyeknek a zsidók ma is hasznát veszik. Ezek az elvek ma is érvényesek. Nem találni egyetlen zsidót sem, aki a szegénységben hinne, mert a szegénység nem az áldások között szerepel az Ószövetségben. A vallásban igen, de a Bibliában nem!

A szegénységet a középkorban tették a keresztény vallás részévé; abban az időben, akkor elvették az emberektől a Bibliát, és eldugták a kolostorokban. A szegénységi fogadalmakat akkor vezették be a kereszténységben, amikor a vallási hierarchia uralomra jutott. Azok pedig, akik ezt a rendszert működtették, nem voltak újjászületett emberek. Ha szemügyre veszed a világ pénzügyi, rendszerét, a maga teljességében felfedezheted benne a Sátán néhány szóval kifejezhető sémáját -"a tolvaj pedig nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson" (Ján.10,10).

Hogyan lehet tönkretenni egy vízfolyást? Úgy, hogy meggátolod az áramlását. A fizikai test hogyan pusztítható el? Úgy, hogy megakadályozod a működését. És hogyan lehet Krisztus Testét anyagilag tönkretenni? Ha félreteszik a teljes felhalmozott pénzkészletet, és nem teszik lehetővé a mozgását. A Sátán csaló. Semmi sem áldás, amit tesz. A Példabeszédek 1,32 ezt így erősíti meg: "A balgatagoknak szerencséje [jóléte] elveszti őket."
Megeshet ugyan, hogy látszatra áldást ad, de valójában ő mindig pusztít. Mindig zsákutcába vezet, ahonnan nincsen kiút. Ami azt illeti, ha meg akarod különböztetni Isten és a Sátán munkáját, ne felejtsd el: a Sátán mindig azt mondja, hogy nincs kiút, Jézus viszont ezt: "Én vagyok az Út" (Ján.14,6). A kétség, a vereség, a csüggedés MINDIG a Sátántól van.