2012. március 28., szerda

Kenneth Hagin: Bibliai hit - Lépések a legmagasabb fokú hithez 18.

21 évesen már pásztor voltam egy helyen, ahol néhány ember már 23 éve be volt töltve Szent Szellemmel. Volt egy oltáruk, amit nem újítottak fel, nem is festettek át ezalatt a 23 év alatt. Szerettem volna rendbe tetetni és átfestetni, de néhányan nem engedték. Egyikük azt mondta:

· Ha ránézel annak az oltárnak a végére, akkor láthatod a könnyeim nyomát ott, ahol 20 évvel ezelőtt megtértem.

· Nem az oltár mentett meg téged - válaszoltam -, a könnyeknek a világon semmi közük nincs a megtérésedhez. Ha könnyek mentenék meg az embere­ket, akkor már mindenki hívő lenne.

Azt válaszolta:

· Én ott kaptam meg a Szent Szellem-keresztséget. Isten ott találkozott velem, és mindig arra a helyre ülök imádkozni.

· Igen, és úgy dühbe jössz, mint az ördög, ha valaki a helyedre ül. Annyira feldühödsz, hogy nem is imádkozol. Inkább menj, ülj le és szállj magadba. Is­ten nincs odakötve az oltárpad végén ahhoz a kis helyhez.

Ha betöltekezel Szent Szellemmel, az több mint egy élmény. A Szent Szellem, ez az isteni személy azért jön, hogy benned éljen. Tulajdonképpen a Biblia olyan messzire megy, hogy azt mondja: Isten maga él benned. Olvassuk el ezt újra a 2 Korinthus 6,16-ban: „Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok.” Ezt sohasem tanították úgy, ahogy tanítani kellett volna. Vajon hányan tanultátok, hogy abban az Is­tenben bízzatok, aki bennünk van? (Nem a bűnösökben, hanem a Szellemmel betöltött, újjászületett emberekben.)

Vajon hányan vagyunk, akiket megtanítottak arra, hogy használatra készen megvan bennünk minden erő és minden egyéb, amire szükségünk lehet, hogy legyőzzünk minden akadályt? Sok dolgot tanultunk, csak ezt nem.

Volt egy bizonyos élményünk valamikor és nyelveken szóltunk, de tudatlan­ság maradt bennünk. Szükségünk van az erőre, és ha megkapnánk, akkor rend­ben lenne minden, de nincs meg, tehát mindig keressük. Ha elkezdenénk hinni abban, amit a Biblia mond, és elkezdenénk megvallani Isten Igéjét, akkor Ő fölelevenedne bennünk, megvilágítaná az elménket, vezetést adna szellemünknek, egészséget a testünknek és segítséget az élet minden területén. Tudatossá tehetjük, hogy Ő minden pillanatban bennünk van.