2012. március 26., hétfő

Kenneth Hagin: Bibliai hit - Lépések a legmagasabb fokú hithez 17.

John Wesley és testvére mint misszionáriusok prédikáltak az indiánoknak, de nem volt sikerük. Hazafelé a hajón megtanultak néhány mélyebb dolgot Isten­ről egy csoporttól, akikkel együtt utaztak. Otthon John elkezdte prédikálni eze­ket a dolgokat, de a prédikáció közepén kizavarták a templomból. Mivel be akarta fejezni az üzenetet, ráállt a templomkertben apja sírkövére, és ott foly­tatta tovább. Jónéhány ember gyűlt köré, hogy hallgassa. Wesley így beszélt erről: „Nagy megdöbbenésemre odajött közénk Isten. Azt gondoltuk addig, hogy csak abban az épületben van közöttünk. De ott Isten találkozott velünk a nyílt téren.” így John Wesley és John Withfield lettek az első szabadtéri prédi­kátorok. Ezelőtt nem tudták, hogy Isten bárhol hajlandó velük találkozni. Nagy jelentőséget tulajdonítottak az épületnek. Valaki ülhet és hallgathat tisztelettel az istentiszteleten kívül éppen úgy, mint az épületben, és ha az otthonodban van az istentisztelet, mindenkit meg kell tanítanod arra, hogy tisztelettel legyen Isten felé, mialatt az istentisztelet folyik. De ha nem vagyunk óvatosak, akkor dolgoknak kezdünk jelentőséget tulajdonítani, Jézus személyét pedig elkerül­jük, és valóságosan nem imádjuk Őt. 1951 -ben, Texasban egy összejövetel végén egy ember odajött hozzám:

· Hallom, hogy elhagytad X. várost. Milyen fajta gyülekezet van ott és miféle ébredésben vettél ott részt?

· Nos - mondtam - a régiek azt állítják, hogy ez volt a legnagyobb ébredés, ami valaha is történt. Az ottani gyülekezet kb. 40 éves volt, és történetében ez volt a legnagyobb ébredés.

· És hogyan működött ez a nagy gyülekezet? Feleltem:

· Betöltöttük az épületet, és kölcsönöztünk még 100 összecsukható széket is. Elhelyeztük őket a teremben, azután elmozdítottuk az oltár padját. Az egész helyet kihasználtuk.

· Kimozdítottátok az oltárt?

· Igen - válaszoltam -, kivettük az oltár padját.

· Nos - mondta -, én azt hittem, nálatok megtértek az emberek.

· Igen, körülbelül százan reagáltak alkalmanként a megtérés üzenetére.

· De hogyan tudtatok bárkit is megtérésre hívni anélkül az oltárpad nélkül?

· Még soha nem hallottam - feleltem -, hogy valaha is egy oltárpad mentett volna meg bárkit. Mindig úgy gondoltam, hogy Krisztus a megváltó.

Semmiféle szentség nincs egy bútordarabban. Egy oltárt bárhol tudsz készíte­ni, nem igaz? Sok emberről tudok, aki úgy tért meg, hogy a gyapotmezőn dol­gozott. Találkoztak Istennel, mialatt a gyapotsorok között hajladoztak. Ott kinn a térdükön, azok között a sorok között készítettek „oltárt”, ahogy mi mondjuk. Ismerek olyan embereket, akik megtértek és vették a Szent Szellemet a csűr mögött. Tudjátok, ha nem vigyázunk, akkor tárgyaknak tulajdonítunk jelentő­séget, és elmulasztjuk Isten üzenetének valóságos jelentőségét.