2012. március 16., péntek

Rodney H. Browne - Az igaz virágzik 2.

Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. 14 Plánták ők az Úrnak házában; a mi Istenünknek tornácaiban virágzanak. 15 Még a vén korban is gyümölcsöznek; kövérek és zöldellők lesznek. Zsoltár 92:13-16

A 92. zsoltár szerint az igazak virágoznak, mint a pálmafa, növekednek, mint a cédrus a Libánonon, és plánták az Úrnak házában. Annak ellenére, hogy eljár felettük az idő, még mindig növekednek - növekednek kegyelemben -, és még vén korban is hoznak gyümölcsöt. Sokan ezt mondják: "Annyi éves vagy, amennyinek érzed magad!" És ez igaz, mert a szíved hozzáállása nagyban befolyásolja gondolkodásmódodat, a szervezetedet, a választásaidat és a kimeneteledet. Akár pozitívan gondolkodsz, akár negatívan, minél idősebb vagy, a gondolkodásmódod annál jobban befolyásolja az elmédet, a szervezetedet, az egészségedet és az életminőségedet. Lehet, hogy kronológiailag idős vagy, de belülről egyre fiatalabbá válhatsz. Végül pedig hosszú ideig üde és életerős maradhatsz külsőleg is. Dicsőség Istennek azokért az igaz szentekért, akik egész életükben Őt szolgálták, és akik még mindig erősek és lelkesek, hogy tudásukat átadják a fiatalabb generációnak! Ezek a hívők nagy inspirációul szolgálnak, és arra ösztönzik az utánuk jövő nemzedéket, hogy törekedjenek felfelé, és hogy vágyják követni és utánozni a hitben és győzelemben eltöltött életüket. Szép dolog egy sokkal idősebb, Isten szerint élő embert látni, aki még mindig tele van élettel, kurázsival és örömmel!

A héber "gyümölcsözni" szó a következőt jelenti: sarjadni, virágoztatni, gyümölcsöt hozni, megvidámítani, gyarapodni. A "kövér" szó bőségest, gazdagot és termékenyet jelent. A "virágoznak" fordított szó jelentése: zöldnek lenni, zöldellni, új, bővölködő, virágzó. Az Úr azt ígéri, hogy az igazak bőségesek és virágzóak lesznek: tele életnedvvel - szellemi életerővel -, és gazdagok lesznek a bizalom, a szeretet és az elégedettség zöldellésében (frissességében)!

Tehát ahogy az igazak idősödnek, akkor is képesek lesznek magukból adni - akkor is virágozni, gyarapodni fognak és továbbra is gyümölcsöt fognak hozni. Az emberek általában nem így öregszenek. Rendszerint a szervezet zsírt veszít, és semmi esetre sem hívják az időseket "zöldnek", mert minden kiszárad. Egy bizonyos kor után már semmiképpen sem tud a test semmi újat létrehozni. De ennek ellenére, az Úr azt ígéri, hogy ha hűségesen szolgáljuk Őt és tiszteljük az Ő Igéjét, akkor erőnk megújul, mint a sasé. Isten azt ígéri, hogy nagyszerű életminőséggel rendelkezhetünk - egészséges elmével és testtel -, egészen addig, amíg el nem jön elköltözésünk ideje! Ez az erő és frissesség, termékenység és termőképesség, békesség és elégedettség a bizonyítéka Isten áldásának az életünkön. Az igazak élő emléktáblák - áldott életük dicsőséget ad Istennek! Áldott életük bizonyítja, hogy Isten jó és hűséges az Ő ígéreteihez! Az Úr meg akar téged áldani - ez dicsőséget hoz a számára! Úgy kell alakítanod az életedet, hogy Ő meg tudjon áldani. Az Ő áldása nem a bűnre száll rá, hanem olyan emberekre, akik tisztelik Őt és engedelmeskednek Neki!

Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok Őbenne. 7 Meggyökerezvén és tovább épülvén Őbenne és megerősödvén a hitben, amiképpen arra taníttattatok, bővölködvén abban hálaadással.
Kolossé 2:6-7

Mélyen és szilárdan kell gyökereznünk Istenben és az Ő Igéjében. Az Úrral kell járnunk - az Ővele való egységhez kell igazítanunk az életünket és a viselkedésünket, és Őhozzá kell illeszkednünk. Ha ezt megtesszük, akkor stabilitást, békességet, ellátást és jó gyümölcsöket fogunk megtapasztalni az életünkben.

Aki bízik az ő gazdagságában, elesik; de mint a fa ága, az igazak kivirágoznak.
Példabeszédek 11:28

Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr; 8 Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad; és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik.
Jeremiás 17:7-8

Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül; 2 Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az Ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. 3 És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.
Zsoltár 1:1-3

Az igazak, akik bíznak, rátámaszkodnak és megbíznak az Úrban, akik az ő reménységüket Istenbe helyezik, akik nem járnak gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem állnak, csúfolódók székében nem ülnek, akiknek az Úr törvényében van gyönyörűségük, és az Ő törvényéről gondolkodnak éjjel és nappal, kivirágoznak, mint egy zöld faág; olyanok lesznek, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit; nem fél, ha hőség következik; levele zöld marad és nem hervad el; nem lesz nyugtalan és tele aggodalommal a száraz időszakban; idejekorán megadja gyümölcsét, és a gyümölcsözéstől sem szűnik meg. Minden munkájában jó szerencsés lesz! És nagy dicsőségére lesz Istennek!