2012. március 3., szombat

Kenneth Copeland: A bővölködés törvényei 10.

A hited közvetlenül függ a benned élő Ige szintjétől. Emeld fel az Ige benned levő mértékét, s akkor képes leszel hitet gyakorolni az életed szellemi, értelmi és fizikai vonatkozásaiban, valamint a pénzügyeidben és társadalmi kapcsolataidban is. Így tanulhatod meg, hogy minden nehézségedet Isten Igéje szerint old meg. Isten akkor is tudja, hogy mi a problémád megoldása, ha te nem találod! Az Ő számára az egyetlen nehézséget az jelenti, hogy áttörjön hozzád. Isten mindig tudja, hogy mi a megoldás, de mi nem mindig vagyunk abban a helyzetben, hogy meghalljuk, amit mond. Ha már tudod, hogyan gyógyulhatsz meg Isten ereje által, de csak te magad veszed ennek hasznát, és másnak sohasem segítesz, akkor nálad sem fog sokáig működni. Ha már képes vagy meggyógyulni hit által, segíts valaki másnak is, hogy ő is birtokba vegye a gyógyulást. Add tovább a hitedet magad körül! Ha már tudod, hogyan lehet anyagi jómódra jutni hit által, segíts az embereknek is a környezetedben. Amint megfogod mások kezét, magad is fejlődni fogsz.

A János 14,l8-23-ban Jézus tökéletes kivonatot nyújtott tanítványainak a bővölködésről: ˝Nem hagylak titeket árvákul; eljövök tihozzátok. Még egy kevés idő, és a világ nem lát engem többé; de ti megláttok engem: mert én élek, ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti énbennem, és én tibennetek. Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, és én is szeretem azt, és kijelentem [manifesztálom, kézzelfoghatóvá teszem] magamat annak. Monda néki Júdás (nem az Iskárióti): Uram, mi dolog, hogy nékünk jelented ki magadat, és nem a világnak? Felele Jézus, és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.˝ Ez az ige Isten egy megnyilvánulásáról, manifesztációjáról szól. Akkor élsz bőségben, ha Isten kijelenti magát számodra, és veled lakik. Tudnod kell, hogy Ő a Szent Szellem által itt van a világban. Valahányszor egy bűnös megteszi Jézust életének Urává, Ő kész akcióba lépni. Addig azonban senkinek sem nyilvánítja ki magát, amíg nem hívják.

Ha Isten általános jelenléte is elegendő lenne, akkor az összes emberi lény üdvözülne a földön, mert mindannyian a Szent Szellem jelenlétében vagyunk. Pünkösd napján Ő elküldetett a földre, és ma is itt van. De nem ez a döntő, hanem az, hogy Isten jelenléte kézzelfoghatóvá váljon. Amikor Isten Igéje alapján cselekszünk, amikor megtartjuk a beszédét, akkor Jézus kinyilvánítja, vagyis valóságossá teszi magát számunkra. Nemcsak jelen lesz, hanem ott is lakik! Látod a különbséget? Ha az Igét tesszük az első helyre az életünkben, akkor Jézus manifesztálja magát nekünk. Akkor ahányszor csak valami probléma támad a világban, tudni fogjuk, hogy a választ megtaláljuk az Igében. Azt is tudjuk, hogy ha az Ige alapján cselekszünk, a szívünkben élő Felséges győzelemre vezet bennünket még akkor is, ha kilátástalan helyzetben vagyunk. Vannak, akik Isten kegyelmének valamilyen különleges megnyilvánulására várnak mielőtt megtérnének, pedig egyáltalán nem szükséges várakozniuk. Az Ő Igéje szült bennünket (lásd 1Pét.1,23), és aki megvallja Jézust Urának és hiszi, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözül (lásd Róm.10,9-10). Könnyű dolog hinni Isten Igéjében. Nem kell várnod, hogy megnyerd az üdvösséget, mert Isten már felajánlotta azt.