2012. március 22., csütörtök

Kenneth Hagin: Megvallások 5.

Nem illet engem a veszedelem, és csapás nem közelget a sátoromhoz; Mert az ő angyalainak parancsolt felőlem, hogy őrizzenek engem minden útamban. Kézen hordoznak engem, hogy meg ne üssem lábamat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón járok, megtaposom az oroszlánkölyköt és a sárkányt. Mivelhogy ragaszkodom Hozzá megszabadít engem, felmagasztal engem, mert ismerem az Ő nevét! Segítségül hívom Őt, ezért meghallgat engem; velem van
háborúságban: megment és megdicsőít engem. Hosszú élettel elégít meg engem, és megmutatja nékem az Ő szabadítását.
Zsolt. 91/10-16

Én az Ő tanításairól el nem feledkezem, az Ő parancsolatait megőrzi az én elmém. Mert napoknak hosszú voltát, és sok esztendős életet, és békességet hoznak nekem bőven.
Péld. 3/1-2

Mert Őáltala sokasulnak meg az én napjaim, és meghosszabbítják nekem az életemnek esztendeit.
Péld. 9/11

Mivel az Úrban bízok, az erőm megújul, szárnyra kelek, mint a saskeselyű, futok és nem lankadok meg, járok és nem fáradok el!
Ézsaiás 40/31

Szót fogadok a szüleimnek az Úrban, mert ez az igaz. Tisztelem az apámat és az anyámat (ami az első parancsolat ígérettel) és jól lesz nekem a dolgom és hosszú életű leszek e földön.
Ef. 6/1-3

A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; Jézus azért jött, hogy életem legyen, és bővölködjek.
János 10/10

Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.
Zsidó 13/8

Azt mondja az Úr, mivel hiszek Őbenne, azt cselekszem amiket Ő cselekedett és nagyobbakat is cselekszem azoknál, mert Ő az Atyához ment. És akármit kérek az Ő nevében, megcselekszi azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kérek az Ő nevében, Ő megcselekszi azt. Mivel szeretem Őt és az Ő parancsolatait megtartom.
János 12/14-15

Feltámad nekem, mert félem az Ő nevét, az igazság napja és gyógyulás lesz az Ő szárnyai alatt, és kimegyek és ugrándozok, mint a hízlalt tulkok.
Malakiás 4/2