2012. március 2., péntek

Kenneth Copeland: A bővölködés törvényei 9.

Bővölködés: A világ szerinti jólét kontra Isten bősége

Hadd mondjam el még egyszer: a világból kapott értesüléseink ellentmondanak az Istentől származó információknak. Ha tudod, hogy mit gondol vagy mit mondott Isten, akkor nagyon könnyű ugyanúgy gondolkodni és hinni. Ha tudod, hogy Ő mit állít egy dologról, senki nem csaphat be. A világ számára a bővölködés,- ahogy minden más is,- vagy teljes mértékben érzéki, vagy pedig az érzékek uralta értelem szüleménye. A világot a természetes ösztön és a fizikai érzékek irányítják. Jelmondata ez: ˝Csak azt hidd el, amit látsz.˝ Ha valamit láthatsz, ízlelhetsz, hallhatsz, ha megszagolhatod vagy megfoghatod, akkor valóságosnak kell lennie; ha viszont nem érintkezhetsz vele, a fizikai érzékeiddel, akkor nem is létezik. Ebben a fejezetben már volt arról szó, hogy a bővölködés világi meghatározása nagyon korlátolt, mindössze a pénzügyi lehetőségre, és vallása szerint sem képes. A világ maga is beismeri, hogy nincsen hatalma sem a betegség felett, sem a szellemi vagy társadalmi bajok leküzdésére.

A valóságos jómód arra való képesség, hogy használjuk Isten erejét az emberiség problémáinak megoldására az élet bármely területén. Ez sokkal többet jelent a csupán anyagi, politikai és társadalmi kérdéseknél. Nem a pénz a jólét egyedüli fokmérője. Megtörténhet, hogy tiéd a világ összes pénze, közben szellemileg, értelmileg és fizikailag mégis nyomorult vagy. A pénz a földön jelenlevő hatalom legalacsonyabb rendű formája. És azt tudod-e, hogy melyik a legmagasabb rendű? Az ima ereje! Ha Jézus nevében imádkozol, Isten a saját képességét veti latba, hogy a helyzeted megoldódjon, bármilyen ügyről legyen is szó. Csak Isten ereje tehet téged teljesen éppé, ez az egyedüli hatalom, amely az emberi lét teljes spektrumát felöleli. Isten önmagában is több mint, amire valaha is szükséged lehet! Ahhoz, hogy jómódú életet élj, lelkednek az Ige valamennyi igazságában gazdaggá kell válnia, ugyanis Isten ereje közvetlen kapcsolatban áll az Igével: Ő az Ige által szabadította fel ezt az erőt; az Igét küldte el nekünk, hogy kapcsolatba kerülhessünk hatalmával. Ézsaiás magát Istent idézte, amikor ezt írta: "Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem" (Ésa. 55,11). Az Ő ereje az emberi lét teljes tartományát átfedi,- Igéje tehát hasonlóképpen. Láthatjuk ezt, például a Zsidó 1,3-ban, amely szerint Ő mindeneket fenntart hatalmának szava által, vagy a Zsidó 4,12-13-ban, ahol az áll, hogy az Ige valami olyan élő valóság, amely egyaránt áthágja szellemi, lelki, testi és gondolati életet is. Sőt, azt állítja, hogy a föld színén semmi sincs elrejtve Isten Igéje előtt.