2012. március 24., szombat

Rodney H. Browne - A hit fontossága

Csak a hit lehet alapja Istenhez való közeledésednek:

Zsidókhoz írt levél 11:6
Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt [szorgalmasan] kereseik.

Lehetetlen Istennek tetszened, ha nem hiszel Benne. Hit Istenben azt jelenti, hogy:
Hiszel Benne - hiszed, hogy létezik.
Elhiszed az Ő Igéjét és a neked tett bizonyságtételét.
Elhiszed, hogy ha szorgalmasan keresed Őt, akkor választ fogsz kapni Tőle.
Elhiszed, hogy ha szorgalmasan keresed Őt, akkor meg fog jutalmazni
Szorgalmasan keresni valamit a következőt jelenti: megkeresni; (átvitt értelemben) kivizsgálni; vágyakozni; követelni; imádni; érdeklődni; utánajárni (gondosan, szorgalmasan). Egy állandó erőfeszítést jelent annak érdekében, hogy elérjünk valamit; figyelmes és kitartó megcselekvését jelenti valaminek; kitartó figyelemmel való követés; alaposság. Nem adhatod fel félúton - keresned kell Istent, és folytatnod kell a keresést - azt várva, hogy kapni fogsz Tőle, és akkor ez meg is fog történni.

A hit a látás, ill. a meglátás előtt való elhívése a dolgoknak:

Zsidókhoz írt levél 11:1
A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.

A hit hisz a láthatatlanban mielőtt az érzékszervekkel az felfogható lenne. Ha rendelkezel egy ingatlanról szóló birtoklevéllel, akkor az az irat a bizonyítéka annak, hogy birtoklod azt az ingatlant, és hogy a tiéd, még akkor is, ha te magad sohasem láttad. Az a birtoklevél egy biztos dolog - a bíróság előtt is megállja a helyét. A hit olyan, mint egy birtoklevél - bizonyíték, hogy birtoklod azt, amit hiszel, noha még nem láttad annak megjelenését. Amikor már látod - már nem kell hinned. Az emberek így beszélnek: "Akkor hiszem, ha látom", de ha már látod, akkor tudod. A hit csak a látás előtt fejti ki hatását!

A hitetlenség és a félelem nem kedvesek Isten előtt:
Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. 36 Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. 37 Mert még vajmi kevés idő, és Aki eljövendő, eljő és nem késik. 38 Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. 39 De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk. Zsidókhoz írt levél 13:35-39

Hitünknek - az Istenben és az Ő Igéjében való bizalmadnak - nagy jutalma van. Hit kell ahhoz, hogy bármit is kaphassunk Istentől. Ő csak hit által cselekszik - nem remény által -, és hit nélkül semmit nem kaphatunk Istentől. Hinnünk kell Istenben az üdvösséget, a gyógyulást, az anyagi ellátást, a védelmünket és számos olyan dolgot illetően, amelyeket megígért a számunkra. Ha félelemmel meghátrálunk, ill. engedjük, hogy a hitetlenség elfojtsa a hitünket, akkor megkockáztatjuk, hogy nem tetszünk Istennek.

Csak egy módon kaphatunk hitet - Isten Igéjének hallása és elhívése által:
Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje álta. Róma 10:17

Hitért nem lehet imádkozni. A Bibliában azt olvassuk, hogy a hit akkor születik, amikor halljuk Isten Igéjét, és annál jobban növekszik, minél többet halljuk és gondolkodunk az Ő Igéjéről és ígéreteiről. Vedd körül magad minden nap Isten Igéjével és olyan emberekkel, akik az Isten Igéjében való hitről beszélnek. Ugyanakkor ne engedd, hogy hitetlen forrásokon keresztül a negatív beszéd és gondolkodás, a kétségeskedés és a hitetlenség behatoljon a szellemedbe. Ne oszd meg hitetlenekkel azt, amit hitben elkértél az Úrtól, és ne is kérd a véleményüket - tudni lehet előre, hogy az hitet romboló beszélgetés lesz! Ha mindenképpen velük kell lenned, ne kérdezd, hogy ők mit gondolnak a szellemi dolgokról. A te hitednek erősebbnek kell lennie, mint az ő hitetlenségüknek, másképp le fognak húzni az ő szintjükre.

Amikor hallod Isten Igéjét, ahhoz, hogy abból jó dolog származzon, ill. hogy hasznos legyen számodra, el kell hinned azt, és bíznod kell abban:
Zsidókhoz írt levél 4:2
Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Isten előtt.