2012. március 28., szerda

Kenneth Copeland: A bővölködés törvényei 15.

A Sátán pontosan ezzel ellentétes módon működik. Bármit tesz is, az szennylerakódást és dugulást idéz elő. Ha találkozol egy nagyon vagyonos, gonosz emberrel, voltaképpen egy lerakódást látsz, amelyet a Sátán hozott létre, hogy megrekessze a pénzáram útját. "És Jézus körülnézett, és ezt mondta a tanítványainak: mekkora nehézségek árán lépnek be az Isten országába azok, akik gazdagok, és megtartják azt maguknak!˝ (Márk 10,23, a The Amplified Bible fordítása alapján). Ha valaki az egymillió dollárját a páncélszekrényben tartja, és sohasem költi el, annak sem ő, sem más nem fogja hasznát venni. Nagyon sok embernek fordíthatná a javára, de ő eltömítette a csatornát. Az ilyesfajta eljárásból csak egyvalaki húzhat hasznot: a Sátán, aki a gyűlölet, a félelem és a kapzsiság erőit használja arra, hogy lakat alatt tartsa az anyagi forrásokat. A Példabeszédek 1,19 szerint a kapzsiság elveszi gazdája életét. A Sátán megmutathatja neked, hogyan szerezhetsz pénzt. Arra azonban, hogy milyen módon tarthatod is meg, már nem képes megtanítani. Az önzés képtelen megőrizni azt, amit felépített,- az önzés mindig tönkreteszi azt, ami megvan.

Tegyük fel, hogy valaki elhatározza: megkíméli a bal karját, és csak a jobbat fogja használni. Évek múltán, amikor a jobb karja elfárad - így okoskodik emberünk -, cserélhet majd, és újra a balt veszi elő. De mi történik a bal kezével? Ez alatt az idő alatt elsorvad. Ez ugyan balga gondolat, de lényegét tekintve érvényes arra az emberre is, aki félretesz százezer dollárt attól való féltében, hogy egy napon nem marad pénze. Ha csak néhány dollárral gyakorlod ezt a fajta félelmet, akkor is éppoly vétkes vagy a felhalmozás bűnében, mint az, aki egymillió dollárt lakatol le. Ugyanúgy eltömődést, sátáni dugulást idézel elő. Akinek nincs semmije a másodkézből szerzett ingén kívül, az is éppolyan bűnös lehet a kapzsiságban, mint aki dollármilliókat halmozott fel valahol. Az egyik éppúgy csalás áldozata, mint a másik. A didergőnek egy
használt ing is kívánatos. Mint már korábban is hangsúlyoztam, a Biblia nem azt állítja, hogy a pénz minden gonoszság gyökere, hanem azt mondja, hogy a pénz szeretete az (1Tim6,10), ebben a bűnben pedig milliók élnek, akiknek egy garasuk sincs. Isten tizenöt centtel is nagyobb dolgokat vihet véghez - feltéve, hogy hitből adják -, mint a királyok az aranyhegyeikkel. Egy törékeny özvegyasszony bebizonyította ezt a két fillérjével (lásd Márk12,41-44)!