2012. március 8., csütörtök

Kenneth Copeland: A bővölködés törvényei 11.

Arra sem kell várnod, hogy bőségre juss,- ezt is felkínálta már neked. Mindezek eléd tárulnak az Igéből. Tudnod kell, hogy a Filippi 4,19-ben nem azt mondja a Biblia, hogy Isten a hiányod mértéke szerint ad neked. Nem, Ő az ő dicsőségének gazdagsága szerint tölti be a szükségleteidet Krisztus Jézusban.
Hallottam, hogy ezt prédikálták: ha száz dollárt kérsz Istentől, de csak húszra van szükséged, valószínűleg a végén csak tízet kapsz. A Bibliában azonban semmi ilyet nem olvashatsz, sőt, Isten ezt mondta: "Ha hajlandók és engedelmesek lesztek, e föld javaival éltek" (Ésa.1,19). "Azért mondom néktek: Amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek" (Márk 11,24). "...nincsen semmitek, mert nem kéritek"(Gal.4,2).

Ha az Ige alapján élsz, akkor szíved kívánságai fejlődni kezdenek, míg végül összhangba kerülnek Istennel. Ő pedig akkor rád árasztja minden kegyelmét (2Kor.9,8). Az első lépés az, hogy vond el a gondolataidat önmagadról, és vállald fel Krisztus Testének gondjait úgy, mintha a sajátjaid lennének. Az Ige hangsúlyozza, hogyha hozzád jön valaki, akinek ételre meg ruhára van szüksége, nem elég csak imádkozni érte, s azzal éhesen és fázva elküldeni. Tápláld, ruházd fel az ilyeneket!
Egy másik dolog: Isten nem csak a foglalkozásod szerint tölti be a szükségleteidet. Némely üzletembertől hallottam olyan véleményt, hogy ezek a dolgok csak nálam működnek, mert én prédikátor vagyok. Ostobaság! Mindenfelé ismerek prédikátorokat, akiknél nem, működnek. Egyesek ekként vélekednek: "De hát nekem nincs lehetőségem, hogy adományt gyűjtsek. Én nem állok ki prédikálni, nem rám gondolnak, amikor adakoznak. Nekem meg kell dolgoznom a magaméért." Nos, ha nagyobb a hited a munkádban és a saját munkavégző képességedben, mint Isten Igéjében, akkor számodra valóban járhatatlan ez az út. Isten fel akarja használni a munkád adta lehetőségeket, hogy megáldjon téged, vagy akár adhat neked jobb foglalkozást is.

De egy biztos: Őt nem korlátozza a te munkád, hacsak te magad nem szorítod Istent a foglalkozásod korlátai közé. Tarts most egy percnyi szünetet, és gondolkodj el azon, hogy Isten nem egy prédikátorral kötött szövetséget, hanem egy Ábrám nevű dolgos gazdaemberrel. A Szentírás feltárja, hogyanbeszélt Ábrám a szodomai királlyal: "Én egy fonalszálat vagy egy sarukötőt sem veszek el mindabból, ami a tiéd, hogy ne mondjad: Én gazdagítottam meg Ábrámot" (lMóz.14,23). Ábrahámot nem ember tette gazdaggá, hanem Isten. Ugye érted már?