2012. március 16., péntek

Rodney H. Browne - Az igaz virágzik

Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. 14 Plánták ők az Úrnak házában; a mi Istenünknek tornácaiban virágzanak. 15 Még a vén korban is gyümölcsöznek; kövérek és zöldellők lesznek. Zsoltár 92:13-16

Az igaz virágzik, mint a pálmafa:
Az itt használt "virágzik" héber szó a következőt jelenti: kivirágozni, kiterjedni, ill. növekedni, repülni, kipattanni, kitörni, kibújni. A pálmafa köztudottan hosszú életű. A "virágzik, mint a pálmafa" azt jelenti, hogy magasra nőni és hosszú ideig élni. Az Amplified Bibliában azt olvassuk, hogy az igaz hosszú életű, méltóságteljes, egyenesen álló, hasznos és gyümölcsöző lesz.

A pálmafa a történelem folyamán mindig fontos szerepet töltött be az ember életében. Közel 40-szer említi a Biblia. A pálmafélék a legelterjedtebb és a legszélesebb körben termesztett növények a földön. Pálmafák az őserdőktől kezdve a sivatagokig mindenfajta élőhelyen megtalálhatók, ami azt jelenti, hogy majdnem mindenhol képesek élni. A pusztában a pálmafák a talaj mélyéből kapják a nedvességet. Nemcsak arra jók, hogy árnyékot biztosítsanak, hanem gyakorlatilag a pálmafa minden részét lehet hasznosítani. Gyümölcse a Közel-Kelet nagy részének fontos élelme. Különféle pálmafajtából más és másféle hasznos dolgot lehet készíteni - úgy a bibliai időkben, mint napjainkban. A pálmafa különböző részei tápláló eledelt tartalmaznak: gyümölcsöt, olajat és szirupot, viaszt, festéket, gyógyszert, lakkot, kötözőháncsot és megmunkálható fát. A pálmafa termékeiből bútor, kosár, lábtörlő, kefe, matrac, kötél, zsúptető és ruházat készíthető. Pálmaágakat tettek Jézus elé, amikor győzedelmesen bevonult Jeruzsálembe.

Az igazak olyanok, mint a pálmafa - hosszú életűek, méltóságteljesek, egyenesen állóak, hasznosak és gyümölcsözőek! Bárhol és bármilyen körülmények között képesek növekedni, virágozni és gyümölcsöt hozni!

Növekedik, mint a cédrus a Libánonon:
A héber "növekedni" szó terjeszkedést - különösen felfelé -, növekedést, felnövekedést, gyarapodást jelent. Az Amplified Bibliában az áll, hogy az igaz növekedik, mint a cédrus a Libánonon - fenségesen, stabilan, erősen és sérthetetlenül! A cédrus nagyon fontos növény volt a bibliai időkben. Erős, szép faanyagából fontos és díszes épületeket, pl. templomokat vagy palotákat építettek. A cédrus szó majdnem 80-szor szerepel a Bibliában.

A cédrusfa nagy, örökzöld, amely nagyon hosszú ideig él és magasra nő. A Libánon cédrusai különösen nagy termetűek, és a legjobb minőségűek voltak. A cédrusfák olyan erdőségekben élnek, amelynek évi csapadékmennyisége jelentős. Faanyaga is rendkívül ellenálló a fertőzésekkel szemben. A cédrusfának nagyon kellemes az illata, amelyet a fában levő természetes olaj ad, és amely a rovarokra és a gombákra mérgező. Ez az olaj a fiatalabb fákban nincs benne, melynek következtében a fa belseje elrothad, ezért van az idősebb fáknak üreges törzse. A cédrusfa több ezer év óta fontos szerepet tölt be az emberiség életében. Fájából épületeket, kenut, csónakot és más termékeket készítettek. Fakérgét takarónak és fedélanyagnak használták. A cédrusfa remek fűtőanyag is.

A cédrusfa rendszerint 50 láb magasra nő, de van olyan is, amely a 80-100 láb magasságot is eléri, a fatörzs szélessége pedig 30-40 láb szélesre is kiterjedhet, ezért szilárd, erős és mozdíthatatlan. Némelyikről azt feltételezik, hogy 1000 éves! A cédrusfa az fenség, a tartósság, a romolhatatlanság és a stabilitás kifejezője. Minél öregebb, annál jobb!

Az igazak felnövekednek, mint a libánoni cédrus - fenségesek, stabilak, tartósak és romolhatatlanok. Annak ellenére, hogy olykor nehézséggel kell szembenézniük, folytatják útjukat és tovább növekednek. Tiszteletreméltók, romolhatatlanok, szilárdan állnak, stabilak és kimozdíthatatlanok, kitartanak az évek folyamán és az élet különböző időszakaiban, ellenállnak a bűn, a gonosz szellemek és démonok támadásának, ellenállnak a betegségnek és a kórnak, az évek múlása kedvezőleg hat rájuk, erővel és méltósággal vannak felruházva, királyok előtt fognak állni és tisztelet fogja övezni őket. Az igazak egyenesen állnak, erősek, és semmilyen körülmény nem tudja őket megingatni. Ha hitedet szilárdan Istenbe veted, akkor élvezheted az Ő erejét, és az évek múlásával csak jobbá leszel!

Még a vén korban is gyümölcsöznek; kövérek és zöldellők lesznek:
A "gyümölcsözni" héber szó azt jelenti: kicsírázni, gyümölcsöt teremni, megvidámítani, gyarapodni. A "kövér" szó gazdagságot és termékenységet jelöl. Az itt "zöldellőnek" fordított szó zöldet, zöldellőt, újat, bővölködőt és virágzót jelent.

Az Amplified Bibliában az áll, hogy az igazak növekednek a kegyelemben - még vén korban is gyümölcsöznek; továbbra is a szellemi frissesség nedveivel lesznek tele, és a bizalom, a szeretet és az elégedettség zöldellésével rendelkeznek. A Zsoltár 1:3-ban azt olvassuk, hogy az az ember, aki bízik az Úrban és gyönyörködik az Ő Igéjében "olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lesz." Tehát ha tiszteled az Urat, akkor nem leszel öreg, gyenge és beteges, nem veszíted el a képességeidet, mint a világ, hanem arra számíthatsz, hogy egyre erősebb leszel a gyarapodásra, nem pedig a visszafejlődésre; hogy továbbra is gyümölcsöt fogsz hozni; hogy termékeny, produktív és bővölködő leszel; hogy tele leszel örömmel.

Mi - az igazak - Isten jóságának élő emléktáblái vagyunk. Áldott életünk megmutatja, hogy az Úr igazságos és hűséges az Ő ígéreteihez, valamint arról is bizonyságot tesz, hogy Ő a mi Kősziklánk, hogy nincs hamisság Benne!