2017. június 26., hétfő

Rod Parsley - A Kereszt (ajánlások 4.)

Hálás vagyok, de nem vagyok meglepve, hogy Isten felkavarta a szívét és felemelte Rod Parsley pásztor apostoli és prófétai hangját legutóbbi könyvében. A Kereszt című könyv még egyszer kihívás elé állít bennünket, hogy „ helyreállítsa a szerződésszegést” a nagyszerű megváltásunk központi üzenetét közre fogva. Minden hívőt bátorítok, de minden prédikátort is teljesen mindegy mely felekezethez tartozik vagy etnikai meggyőződése van, hogy szerezze be ezt a könyvet és olvassa el. Teljesen meg vagyok arról győződve, hogy egy olyan „ébredési” magot tart a kezében, amelyben mindannyian hiszünk.
- CLARENCE E. MCCLENDON, PHD A CLARENCE E. MCCLENDON MINISTRIES ALAPÍTÓJA

A kereszt rácsapja az ajtót a kételkedésre. Semmi sem homályos. Minden világos. Az egyetlen út a földről a menybe Jézus Krisztus keresztjén keresztül van. Rod Parsley új könyvét a Keresztet mindenkinek el kell olvasnia.
- DWIGHT THOMPSON, DWIGHT THOMPSON MINISTRIES

Azon a napon, amikor a társadalmi értékeinket szétszaggatják, Isten újra Rod Parsley barátomat használta prófétai hangként, hogy visszahívjon egy nemzetet az első szeretethez. A Kereszt című új könyvében Parsley pontosan és érthetően mutatja be Jézus keresztjének szépségét és dicsőségét friss és releváns módon. Ha szellemben lomhává váltál, ha az apátia és az önelégültség az ajtódon kopog, akkor hagyd, hogy ez a könyv visszahívjon a hitünk kezdőjének és bevégzőjének, Jézusnak tüzes szavaihoz.„Vedd fel a kereszted és kövess engem!” Nagy örömmel ajánlom neked ezt a könyvet!
- RICK PINO, A FIRE RAIN MINISTRIES ELNÖKE

Miért halt meg Jézus a kereszten? Mi késztette Isten Fiát, hogy megtegye az elképzelhetetlent –odaadva az életét a miénkért cserébe? Az én kedves barátom Rod Parsley írt egy erőteljes könyvet, amely, hirdeti ahogy Pál apostol mondta: „Mert nem végeztem, hogy egyébrõl tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettrõl.”( 1 korinthus 2.2) Minden egyes fejezeten keresztül Rod emlékeztet bennünket arra, hogy Jézus Krisztus vére az evangélium szíve. Köszönöm drága testvérem Rod, hogy megmutattad nekünk újra a Kereszt örökkévaló jelentőségét.
- BENNY HINN, BENNY HINN MINISTRIES

Nagyon sok figyelmen kívül hagyott értéket vesztett el az egyház az évek alatt. És akkor, amikor egyházként elveszítjük azokat, az nemcsak minket Krisztus testét érinti, hanem azoknak az embereknek az életét is meglopja, akik az utunkba kerülnek, pedig nem is tudnak róla. A kereszt ezen értékek egyike, de még abban az időben is, amikor a pünkösdi helyesbítés benyomta a keresztet az embereknek tetsző ruhásszekrényekbe, van még egy férfi, aki hordja a felelősséget, amelyet Isten minden hívőnek adott, hogy megosszák. Nem ismerek senkit, aki úgy hordozná a kereszt prédikálásának és tanításának a kenetét, mint Rod Parsley pásztor. Ez a könyv úgy hangozhat, hogy visszavisz minket az időben - de a valójában előre visz bennünket a szabadsághoz, amely örökké tart. Ne élj egy napot sem tovább e nélkül a könyv nélkül. Visszavezet bennünket a jövőbe ahol minden elkezdődött – a Kereszthez.
- CLINT BROWN, A FAITH WORLD VEZETŐ LELKÉSZE

Ennek a könyvnek a tónusa és szerkezete rendíthetetlenül mentegetőzés-mentes, egyenes, szókimondó mégis megnyugtatóan optimista és lelkesítő. A masszív kereszt és a Jézus gyengédsége között létrejött feszültség lebilincselő - akinek az emberiség iránti szeretete arra késztette, hogy meghalljon azokért, akik egy ilyen gyalázatos halálra ítélték. A téma kezelése provokatív. A könyv hatása meggyőző. Minden egyes fejezete tele van kijelentésekkel. Egy intellektuálisan ötletes, szellemileg pontos és alaposan megírt könyvként írnám le ezt a könyvet. Nem tudnám letenni a Keresztet. Ha van olyan könyv, amelyet feltétlenül ajánlhatok az kétségtelenül ez a könyv.
- DR. N. CINDRY TRIMM, TRIMM INTERMATIONAL ELNÖKE

A Szent Szellem eljött erre a földre, hogy Jézusról bizonyságot tegyen. Abban a pillanatban, amikor elkezdtem ezt a könyvet olvasni a Szellem tanúbizonysága annyira erős volt, hogy nem tudtam letenni a könyvet! Isten kegyelmének és szeretetének milyen hihetetlen mesterműve!
- TOMMY BATES, COMMUNITY FAMILY CHURCH VEZETŐ PÁSZTORA

A Kereszt című könyvet minden kereszténynek el kell olvasnia. Ebben a generációban, amely annyira az önkielégítésre fókuszál a kereszt üzenete felhígított, divatjamúlt és még hamisnak értelmezetté vált. Mindenesetre e nélkül a kulcs rész nélkül a kereszténységünk nem érne semmit. Sokan próbálták eltüntetni a keresztet, de soha senki nem tudja eltűntetni az erejét!
- DARLENE BISHOP, A SOLID ROCK CHURCH VEZETŐ PÁSZTORA

A Kereszt című könyvében Rod Parsley pásztor ismét tanúbizonyságot tesz afelől, hogy miért ő az egyik legvilágosabb és legdinamikusabb hangja az egyháznak ma. A kelet Kentucky és közép Ohio-i gyökereitől egészen az egész világon kiterjedő platformig harsonaszónak hangzik Jézus előrehelyezésben és Krisztus keresztjének központosításban, hogy minden embert üdvösségre vezessen. Ez egy lebilincselő, könnyen olvasható mégis nehezen felejthető volumen, amelyre nagy szükség van a huszonegyedik századi egyházban. Örülünk, hogy ajánlhatjuk ezt a könyvet és boldog vagyunk, hogy Rod Parsleyt a barátunknak mondhatjuk!
- DR. STEVE AND KELLY SWISHER, A KENNETH COPELAND MINISTRIES RANGIDŐS VEZETŐI

Fordította: Nagy Andrea